Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 10/2018

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên: Chiều và sáng

– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toà Thượng Thẩm Rota

– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các thành viên Bộ Giáo lý Đức tin

– Các vị tử đạo ở Algeria là “dấu chỉ của tha thứ và bình an cho mọi người”

– Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều, bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất.

    

 Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan