Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 11/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên: Từ nay anh sẽ bắt người

– Đức Thánh Cha Phanxicô đặc cử 1071 vị Thừa sai Lòng Thương xót

– Các giám mục được kêu gọi tham dự thường huấn

– Campuchia: Năm Thánh là thời gian thuận lợi cho việc đối thoại liên tôn

– Lòng thương xót và truyền giáo có liên quan mật thiết với nhau

– Công đồng Toàn Chính Thống giáo sẽ diễn ra tại Kriti (Hy Lạp) vào tháng Sáu 2016

– Đạo đức sinh học: Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi phải thận trọng khi đẩy nhanh tiến độ phát triển khoa học.

  ↓

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan