Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2018

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay: Được biến đổi hình dạng

– Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ 15: “Chân phước Anrê Phú Yên – Một Người trẻ Chứng nhân”

– Một giám mục của Giáo hội thầm lặng Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ vâng phục Đức giáo hoàng”

– Ngày Giới trẻ Thế giới Panama 2019: đã có hơn 40.000 người ghi danh

– Uỷ ban Toà thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên: bổ nhiệm và tái bổ nhiệm.

     

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan