Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 14/2018

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Chay: Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây

– Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33: Đừng sợ!

– Đức Giám mục Cận Lộc Cương: Chúng tôi rất vui mừng về cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha với Trung Quốc

– Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017

– “AveJmj”: Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi.

       

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan