Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 15/2018

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Chay: Chuộng tối hơn sáng

– Ai tín: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được Chúa gọi về

– Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018: Viếng mộ Thánh Phêrô & Yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.

        

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan