Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 18/2018

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật Lễ Phục sinh: Ông đã thấy và đã tin

– Giới thiệu tài liệu kết thúc Cuộc gặp gỡ Tiền-Thượng Hội đồng Giám mục

– Liban: Cử hành Lễ Truyền tin tại Dinh Tổng thống

– Dalia Al Mokdad, tiếng nói Hồi giáo tại Cuộc gặp gỡ Tiền-Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo

– Đức hồng y Thang Hán: Thật vô lý khi phản đối cuộc thương thảo Vatican-Trung Quốc.

      

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan