Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 19/2015

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Phục sinh: Ông đã thấy và đã tin

– Uỷ ban Loan báo Tin Mừng họp thường niên năm 2015

– Đức hồng y Müller: “Giao cho các Hội đồng giám mục quyết định về các vấn đề tín lý hoặc kỷ luật về hôn nhân và gia đình là một ý tưởng hoàn toàn chống lại Công giáo”

– Đức Thánh Cha phê chuẩn (lần thứ hai) danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2015

– Thống kê Giáo hội Công giáo tính đến cuối năm 2013.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan