Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 25/2018

 Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 25/2018

Nội dung:

– Suy niệm Chúa Nhật – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Hãy nhận lấy Thánh Thần.

– Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 52 tại Sài Gòn.

– “Cor Orans” (Tâm hồn cầu nguyện): Huấn thị về đời sống của các nữ tu chiêm niệm.

– ĐHY Gracias: Nền báo chí vì hòa bình là hết sức quan trọng cho thế giới ngày nay.

– Thông qua Instrumentum laboris (Tài liệu làm việc) của Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018.

– ĐTC Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak.

Tập tin đính kèm

WHĐ

Tin liên quan