Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 28/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 10 Thường niên: Thiên Chúa viếng thăm dân Người

– Ngày Năm Thánh dành cho các phó tế: “Hãy sống tinh thần sẵn sàng”

– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Giáo triều về việc cải tổ hoạt động truyền thông

– Đức hồng y Woelki cử hành Thánh lễ trên một con thuyền của người di dân

– Thiếu nhi Công giáo và Chính thống giáo ở Syria cùng nhau cầu nguyện cho hoà bình

– Bộ Phụng tự chưa thông qua bản dịch tiếng Pháp Sách lễ Roma.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan