Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 33/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 33/2018

Nội dung

– Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật 15 Thường niên: Ngài gọi và sai đi

– Công bố Huấn thị về Đoàn Trinh nữ thánh hiến

– Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông

– Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời

– Giáo hội El Salvador chuẩn bị lễ Tuyên Thánh cho Chân phước Óscar Romero

– Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Nam Hàn

– Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019

– Phát hành phiên bản quốc tế bài hát chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2019

WHĐ

Tài liệu đính kèm

Tin liên quan