Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 36/2013

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 36/2013

 

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 23 Thường niên, Năm C: Từ bỏ hết

 Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Quốc vụ khanh Toà Thánh, ngày 31-08-2013

– 7 tháng Chín: ngày cầu nguyện cho hòa bình

 Chầu Thánh Thể liên tục hằng đêm cầu cho hòa bình

 Hội nghị quốc tế ở Jordan: “Những thách đố đối với Kitô hữu Ả Rập”

– Tình hình Syria: Đức Thượng phụ Giêrusalem kêu gọi phải thận trọng

 Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các nhà lãnh đạo Do Thái.

 

WHĐ

Tin liên quan