Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2013

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2013

Nội dung:

 

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 24 Thường niên, Năm C: Người cha

 

 Đại lễ Tấn phong Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên

 

– Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa – Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều.

 

WHĐ

 

Tin liên quan