Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 43/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 43/2018

Nội dung

–  Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên: Phục vụ mọi người

–  Công bố danh sách tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về giới trẻ

–  Đức Tổng giám mục Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

–  Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học 2018-2019

–  Phát biểu của Ngoại trưởng Tòa thánh về vũ khí hạt nhân

–  Đức hồng y Phêrô huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở thần học

Tài liệu đính kèm

WHĐ

Tin liên quan