Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 44/2018

TuanTin2018_so44

Nội dung 

– Chúa nhật 26 Thường niên: Làm cớ sa ngã

– Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ II/2018

– Tòa Thánh và Trung Quốc ký kết thỏa thuận: một thời khắc lịch sử

– ĐTC Phanxicô tông du 3 nước vùng Baltic: Thánh lễ tại Kaunas, Lituania

Tài liệu đính kèm

WHĐ

Tin liên quan