Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 44/2017

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên: Tôi đâu có bất công

– Uỷ ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của ba Giáo tỉnh

– Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Học viện mới về Hôn nhân và Gia đình

– Thần học gia Đức kêu gọi thiết lập quy tắc chính xác cho “các vị giáo hoàng nghỉ hưu” trong tương lai

– Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần thứ VIII

– Cuộc gặp gỡ cảm động của cha Thomas Uzhunnalil với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan