Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2018

Nội dung

  –  Chúa nhật 27 Thường niên: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

  –  Thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018

  –  Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II/2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

  –  Hội đồng Giám mục Việt Nam hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại Ba Giồng

  –  ĐTC Phanxicô mời gọi đọc Kinh Mân Côi trong tháng 10

File đính kèm

Nguồn: http://hdgmvietnam.com

Tin liên quan