Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2018

Nội dung

  –  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên năm B

  –  Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ

  –  Giải Nobel Hòa Bình năm 2018 

  –  Dự thính viên trẻ nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục

Tài liệu đính kèm

Tin liên quan