Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2015

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên: Được gấp trăm

– Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục chính toà giáo phận Kontum và Tân Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long

– “Giáo hội được mời gọi sống sứ mạng của mình trong sự trung tín, trong chân lý và trong bác ái”

– Tự do tôn giáo và nhân quyền tại ASEAN.

  ↓

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan