Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2017

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên: Sinh hoa lợi

– Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018)

– Đại hội Thế giới lần thứ XXIV của Hội Tông đồ Hàng hải

– Truyền thông Xã hội: Tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật

– Tông đồ Hàng hải: Một công tác mục vụ tối quan trọng.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan