Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 48/2018

Nội dung

  –  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 30 Thường niên năm B

  –  Thánh lễ Khánh thành và Làm phép Tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa

  –  Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ đã không được trọng dụng chứ không phải là vô dụng

  –  Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 43.

Tài Liệu đính kèm

Tin liên quan