Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 49/2015

Nội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Lễ Các Thánh: Nước Trời là của họ

– “Tín hữu là người cảm nghiệm hành động cứu độ của Thiên Chúa trong đời mình”

– Thư của Đức Thánh Cha gửi Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh về các vấn đề liên quan đến cải tổ Giáo triều Rôma

– Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận Sắc lệnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam

– Đức Thánh Cha sẽ thành lập Cơ quan phụ trách các vấn đề Giáo dân, Gia đình và Đời sống.

  ↓

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan