Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 49/2017

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên: Điều răn trọng nhất

– Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41

– Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô

– Hội nghị về Giáo lý và người khuyết tật tổ chức tại Roma

– Đức hồng y Bo: “Myanmar cần được chữa lành và hoà giải”

– Ấn bản mới Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo: một “trợ giúp” để đi sâu vào mầu nhiệm đức tin.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan