Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2018

Nội dung

–  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 32 Thường niên năm B

–  Chủ đề của Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 52 (năm 2019)

–  Thông báo của Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam

–  Cải táng Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh

–  Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các tín đồ Ấn giáo nhân lễ Deepavali 2018.

File đính kèm

Nguồn: http://hdgmvietnam.com

Tin liên quan