Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2016

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên: Đời này, đời sau

– Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm Tân Tổng giám mục Chính toà Tổng giáo phận Huế

– Ban Thường vụ HĐGM Việt Nam đi thăm và cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung

– Cầu nguyện đại kết tại Iraq cho thành phố Mosul

– Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các thành viên mới cho Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích

– Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam-Toà Thánh: kết thúc Cuộc họp vòng VI.

Tập tin đính kèm

WHĐ

 

Tin liên quan