Tổng hợp Video ngày đại hội của Liên Đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh (10-11.11.2018)

Như tin đã đưa, trong hai ngày (10 -11.11.2018), Liên Đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh tổ chức đại hội mừng kỷ niệm 80 năm Nghĩa Binh Thánh Thể hiện diện và 10 năm tái thành lập Thiếu Nhi Thánh Thể tại giáo phận Bắc Ninh. Dưới đây là những video trong hai ngày đại hội.

YouTube player

Ngày thứ hai

YouTube player

Ngày thứ nhất

YouTube player

Những cộng tác viên âm thầm phục vụ Đại Hội

BTT

Tin liên quan