Videos thánh lễ và hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh (24.12.2018)

Hoan ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2018
https://www.facebook.com/bantruyenthong.gtcg.samsung.bacninh/videos/364994694065494/
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh
Diễn nguyện: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
Da kêu tìm lại cuộc đời (23.12.2018)

BTT GP.