CA NGỢI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
QUA GIAI ĐIỆU QUAN HỌ
 

 
   
 

2. Tám Mối Phúc Thật =>Tải về máy
Giai Điệu: Khách Đến Chơi Nhà

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

3.Ai Hỏi Vì Sao =>Tải về máy
Giai Điệu: Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

4. Chúa Chăn Nuôi Tôi =>Tải về máy
Giai Điệu: Tương Phùng Tương Ngộ

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

5.Mến Chúa Yêu Người =>Tải về máy
Giai Điệu: Ra Ngõ mà Trông

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

6. Ơn Nghĩa Sinh Thành => Tải về máy
Giai Điệu: Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

7.Maria, người nữ tôi tớ => Tải về máy
Nhạc: Ân Đức
Trình bầy: Tốp ca

 

8. Xin cám ơn Ngài => Tải về máy
Nhạc: Ân Đức
Trình bầy: Tốp ca

 

9. Tình Ngài Yêu Con =>Tải về máy
Giai Điệu: Bèo Dạt Mây Trôi

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

10. Viên Ngọc Nước Trời =>Tải về máy
Giai Điệu: Mười Nhớ

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

11. Phúc Lộc Chúa Ban =>Tải về máy
Giai Điệu: Xe Chỉ Luồn Kim

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

12. Muôn Đời Cảm Tạ =>Tải về máy
Giai Điệu: Cây Trúc Xinh

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Lan Hương

 

13. Ơn Chúa Cao Vời =>Tải về máy
Giai Điệu: Chia Rẽ Đôi Nơi

Lời Nhạc: Ngọc Linh
Trình bầy: Hợp ca

 

14. Chúa đã thương => Tải về máy
Nhạc: Ân Đức
Trình bầy: Tốp ca

 

Nhạc: Bộ Lễ Quan Họ Bắc Ninh

Bài hát Bộ Lễ