Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt thăm Hoa Kỳ năm 2009

LINK: GIA ĐÌNH BĂC NINH HOA KỲ

Đức Cha vể tới Giáo Phận bằng an. 21-7-2009
Ad Limina, Đức Cha Cosma H.V. Đạt đã tới Rome
Đức Cha tạm biệt USA, thư từ Cha Nguyễn An Ninh 20-6-09
Lễ Thánh Tâm và khai mạc Năm Thánh Linh mục tại Bắc Ninh 19-6-09
Tường trình thánh lễ và buổi dạ tiệc tại Seatle ngày 15-6-09
Tường trình tổng kết chuyến viếng thăm của Đức Cha tại Seatle
Hình ảnh Đức Cha thăm dòng Ngôi Lời, tiểu bang Iowa
Hình ảnh Đức Cha tại Seatle Washington, Cha Ninh gửi
Hình ảnh thánh lễ & tiệc mừng Đức Cha tại Seatle, 13-6-09
Hình ảnh Đức Cha tại Seatle ngày 12-6-09
Hình ảnh Đức Cha tại Seatle ngày 11-6-09
Seatle Washington đón tiếp Đức Cha Cosma, 11-6-09
Cha Ninh tường trình từ Portland Oregon. 10-6-09
Hình ảnh Portland Oregon đón tiếp Đức Cha Cosma. 10-6-09
Hình ảnh GDGPBN Bắc Cali đón tiếp Đức Cha Cosma. 9-8-09
Gia Đình GP Bắc Ninh Bắc California đón tiếp Đức Cha Cosma. 8-6-09
Huấn luyện giáo lý viên và huynh trưởng tại Bắc Ninh. 7-6-09
Đức Cha Cosma tại Denver. 4-6-2009
Hình ảnh mừng 40 năm Linh mục Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng
Hình ảnh Đức Cha tại Boston, Massachusettes. 1-6-09
Đức cha đến Boston Massachusettes, 28-5-09
Thư cám ơn của Cha đại diện Bắc Ninh Hoa Kỳ. 26-5-09
Hình ảnh Đức Cha rời phi trường Houston Texas, 28-5-09
Tường trình Đức Cha tại Houston, 26-5-09
Hình ảnh Đức Cha dâng thánh lễ tại GX Đức Mẹ La vang, 25-5-09
Hình ảnh buổi tiệc mừng Đức Cha tại Houston, 24-5-09
Ngày đầu của Đức Cha tại Houston Texas, 24-5-09
Lời tạm biệt Đức Cha rời Nam Cali, 23-5-09
Lời cảm ơn của ông hôi trưởng GĐBN Nam Cali, 23-5- 09
Hình ảnh Đức Cha tại cộng đoàn Westminster, Nam Cali 23-5-09
Hình ảnh tiệc mừng Đức Cha của GĐBN Nam Cali, 23-5-09
Đức Cha dâng thánh lễ cho GDBN Nam Cali, 23-5-09
Hình ảnh Đức Cha tại Nam Cali 22-5 và 23-5-09
Hình ĐC viếng thăm Crystal Cathedral Nam California, 21-5-09
Hình ĐC thăm và dâng lễ tại đến thánh Đức Mẹ LVLV, 20-5-09
Đức Cha dâng lễ tại giáo xứ Tam Biên, Nam Cali chiếu 19-5-09
Hình ảnh ĐC dâng lễ chiều Thứ Ba tại gx Tam Bien Nam Cali
Đức Cha tại Nam Cali ngày Thứ Hai và Thứ Ba
Hình ảnh ĐC tới phi trường và lúc ăn tối tại Nam California
Đức Cha đã đến Los Angeles, Hoa Kỳ bằng an tối 17-5-09
Hình ảnh Đức Cha tới phi trường Los Angeles tối 17-5-09