Ngày sinh: 17-6-1948.

Nguyên quán: Xuân Lai, Sóc Sơn, Hà Nội.

1954: Di cư vào Miền Nam Việt Nam cùng gia đình.

1967: Nhập Dòng Tên tại Sài Gòn. Học triết học và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện St. Piô X Đà Lạt.

1976: Thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

1976 -1978: Giám đốc ứng sinh.

 

Khẩu hiệu

TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG


1986 - 1995: Tập sư Nhà Tập.

1986 - 1995: Linh mục chính xứ Thiên Thần kiêm trại phong Thanh Bình, Sài Gòn.

1995 - 2002: Linh mục chính xứ trại phong Thanh Bình.

2002: Du học tại Pháp chuyên về linh đạo.

2005 - 2008: Linh hướng Đại Chủng viện Hà Nội.

4-8-2008: Được bổ nhiệm làm giám mục Bắc Ninh.


7-10-2008: Chính thức được tấn phong
giám mục chính tòa Bắc Ninh.