GIÁO LƯ MÙA CHAY

 

1/   Mùa Chay là ǵ? Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày, bắt đầu và kết thúc vào ngày nào?

Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô.  Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro và kết thúc vào ngày thứ Bảy Tuần Thánh trước Thánh lễ nửa đêm mừng Chúa Phục Sinh.

(Trước Công Đồng Synode von Benevent năm 1091, th́ tính từ ngày thứ Tư Lễ Tro đến ngày Chúa nhật Lễ Lá là 40 ngày, Tuần Thánh tính riêng.

Sau Công Đồng năm 1091, Giáo Hội dạy: Ngày Chúa nhật là ngày mừng Chúa sống lại, nên không ăn chay.

Như vậy, tính từ thứ Tư Lễ Tro đến thứ Bảy Tuần Thánh là 46 ngày, trừ 6 ngày Chúa nhật trong Mùa Chay (không phải ăn chay) th́ c̣n đúng 40 ngày.)

 

2/   Kinh Thánh cho ta biết con số 40 ám chỉ những biến cố lớn nào?

Con số 40 (ám chỉ) gợi nhớ 40 năm dân Do Thái Vượt Qua trong sa mạc tiến về Đất Hứa (Ds 14,33; 32,13), lụt Hồng Thủy kéo dài 40 đêm ngày (St 7) và cuộc chay tịnh 40 đêm ngày của Chúa Kitô trong rừng vắng trước khi rao giảng ơn cứu độ (Mt 4,2; Lc 4,1-2). Các Giáo Phụ cũng coi thời gian giữ chay tương tự thời gian bốn mươi ngày ông Mô-sê ở trên núi Xi-nai (Xh 34,28), hoặc bốn mươi ngày ông Ê-li-a chạy trốn ở núi Kho-rép (1V 19,8)...

 

3/   Mùa Chay có mấy đặc tính?

Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô, và nhất là nhớ lại hoặc dọn ḿnh lănh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Mùa Chay c̣n là mùa chuẩn bị các tín hữu cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua bằng sự nhiệt thành nghe Lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện mỗi ngày. 

 

4/   Mùa Chay mang ư nghĩa ǵ?

Mùa Chay là thời kỳ sám hối, cầu nguyện: Hội Thánh kêu gọi mọi người quay về với Chúa, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, hy sinh hăm ḿnh và làm việc bác ái. Mùa Chay cũng là thời gian huấn luyện đức tin của các Kitô hữu cho thêm vững mạnh, và sâu xa hơn khi nhớ lại Bí tích Rửa Tội đă lănh nhận. Mùa Chay c̣n là mùa chuẩn bị cho anh chị em dự ṭng đón nhận sự sống thiêng liêng nhờ việc sống tinh thần của Bí tích Rửa Tội.

 

5/   Chủ đề Sứ điệp Mùa Chay năm 2011 của Đức Thánh Cha là ǵ?

Sứ điệp năm nay có chủ đề “Cùng với Chúa Kitô anh chị em đă được chôn táng trong phép Rửa Tội, và anh chị em cũng được sống lại với Người” (Xc Cl 2,12).  

 

6/   Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2011, Đức Thánh Cha chỉ ra đâu là điểm giúp hướng dẫn hành tŕnh Mùa Chay?

“Để nghiêm túc bắt đầu hành tŕnh tiến về Lễ Phục Sinh và chuẩn bị cử hành sự sống lại của Chúa - là lễ vui mừng và trọng đại nhất trong toàn năm phụng vụ - thử hỏi có ǵ thích hợp hơn là để cho Lời Chúa dẫn dắt?”

 

7/   Bốn phương thế Hội Thánh quen dùng trong Mùa Chay là ǵ?  

Bốn phương thế Hội Thánh quen dùng trong Mùa Chay là: sám hối, ăn chay hăm ḿnh, cầu nguyện và làm các việc bác ái.

 

8/   Sám hối là ǵ? 

Sám hối là can đảm và khiêm tốn nh́n nhận những lỗi lầm ḿnh đă phạm.

 

9/   Việc chay tịnh giúp con người ra sao? 

Qua việc chay tịnh, con người nh́n nhận ḿnh lệ thuộc Thiên Chúa, v́ chính lúc không sử dụng lương thực Chúa ban, con người mới cảm nghiệm được tính cách bấp bênh của sức lực ḿnh. Hơn nữa, ăn chay là muốn bày tỏ cùng Thiên Chúa rằng: Nếu không có Người, chúng ta không thể làm ǵ được; và qua việc thực ḷng nh́n nhận tính cách hư vô của ḿnh, con người khẩn cầu Chúa tha thứ.

 

10/ Theo luật Hội Thánh, đến tuổi nào th́ buộc phải giữ chay và kiêng thịt? 

Theo luật Hội Thánh, mọi người từ tuổi thành niên (tức là 18 tuổi trọn; GL 97) cho đến khi bắt đầu 60 tuổi th́ buộc phải giữ chay (GL 1252 ). C̣n luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn trở lên.

 

11/ Giáo Hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào những ngày nào? 

Giáo Hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào hai ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu Tuần Thánh (x. GL 1251). Việc chay tịnh của Hội Thánh vào hai ngày này nói lên ư muốn đền tội và từ bỏ tội lỗi và đó cũng là một sự chuẩn bị để mừng lễ Phục Sinh.

 

12/ Phụng vụ ngày thứ Tư Lễ Tro gợi lên cho tín hữu những ǵ? 

Phụng vụ ngày thứ Tư Lễ Tro gợi lên cho tín hữu ư thức về thân phận thụ tạo tội lỗi của ḿnh. Khi nhận tro rắc lên đầu, tín hữu được nhắc nhớ: “hăy nhớ ḿnh là tro bụi và sẽ trở về bụi tro”.

 

13/ Tại sao Chúa nhật thứ VI Mùa Chay được gọi là Chúa nhật Lễ Lá?   

Chúa nhật bắt đầu Tuần Thánh gọi là Chúa nhật Lễ Lá, v́ có cuộc kiệu lá để kỷ niệm việc Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem để hoàn tất Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người. Tục lệ này khởi đầu tại Giê-ru-sa-lem vào cuối thế kỷ thứ IV.

 

14/ Nghi thức làm phép lá và rước lá nhắc nhở chúng ta điều ǵ? 

Nghi thức làm phép lá và rước lá nêu cao vương quyền của Đức Kitô, đồng thời để giúp chúng ta sống lại cảnh tượng Chúa Kitô khải hoàn tiến vào Giê-ru-sa-lem. Người muốn tỏ uy quyền và vinh quang của Người để chúng ta bền vững, tin tưởng và trung thành với Người.

 

15/ Tuần Thánh là ǵ?

Tuần Thánh là tuần lễ chủ yếu của năm Phụng vụ, bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá đến Chúa nhật Phục Sinh.

 

 

16/ Trong tuần Thánh, Giáo Hội cử hành những cuộc tưởng niệm nào?

Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành cách đặc biệt hơn các biến cố trong những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Người. Trong tuần lễ này, Tam Nhật Vượt Qua là những ngày quan trọng nhất.

 

17/ Hằng năm, người Do Thái mừng lễ Vượt Qua để làm ǵ?

Hằng năm người Do Thái mừng lễ Vượt Qua để tưởng nhớ lại biến cố Vượt Qua Biển Đỏ mà ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa đă yêu thương giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, và nhắc nhở họ phải sống xứng đáng là dân riêng của Chúa.

 

18/ Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua (thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh) với mục đích nào?

Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua để cho ta thấy trước và sống trước những thực tại của ngày cánh chung, ngày mà Chúa Kitô sẽ tập hợp tất cả chúng ta lại trong Nước của Cha Người. Mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu đă khơi mào và bảo đảm cho ta được hưởng ngày hồng phúc ấy. Hơn nữa, Hội Thánh dùng Tam Nhật Vượt Qua để đón nhận những con cái mới được sinh ra trong ân sủng, để giao ḥa những hối nhân và canh tân đời sống những người đă được thanh tẩy.

 

19/ Tam Nhật Vượt Qua có ư nghĩa ǵ đối với Kitô hữu?

Tham dự Tam Nhật Vượt Qua, tín hữu được sống với Đức Kitô trong bữa Tiệc Ly, theo Người lên Núi Sọ, bước vào chốn an nghỉ của Người và chiêm ngắm Người Phục Sinh vinh hiển.

 

20/ Tại sao Tam Nhật Vượt Qua lại là trung tâm điểm của Phụng vụ Kitô giáo?

Tam Nhật Vượt Qua là trung tâm điểm của Phụng vụ Kitô giáo, bởi v́ tất cả nền Phụng vụ của Hội Thánh đều phát xuất từ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: khổ nạn, chịu chết và phục sinh. Ngày Chúa Phục Sinh là ngày lễ Mẹ của mọi ngày Chúa nhật trong năm; Thánh Lễ nào cũng đều tưởng niệm và tái diễn công cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.

 

21/ Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những nghi thức long trọng nào?

·        Thánh Lễ Truyền Dầu được cử hành vào ban sáng do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế cùng với Linh mục đoàn để làm phép dầu Bệnh Nhân, dầu Dự Ṭng và để thánh hiến Dầu Thánh.

 

·        Thánh lễ tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu được cử hành ban chiều để nhắc nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Thánh lễ này khai mạc Tam Nhật Vượt Qua.

 

22/ Phụng vụ chiều thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội tưởng niệm những biến cố ǵ?

Trước hết là tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, việc Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục, cũng như nghi thức rửa chân, biểu tượng t́nh yêu phục vụ của Đức Kitô.

23/ Khi cử hành nghi thức rửa chân, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta điều ǵ?

Chính v́ yêu thương mà Chúa Giêsu đă hạ ḿnh xuống rửa chân cho các môn đệ, như đầy tớ rửa chân cho chủ. Qua nghi thức này, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta phải noi gương Đức Kitô trong tinh thần phục vụ: “Phục vụ v́ yêu thương”.

 

24/ Kinh Thánh cho ta biết tâm trạng của Chúa Giêsu trong vườn Ghết-xê-ma-ni thế nào?

Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, Chúa Giêsu cảm thấy sợ sệt, buồn rầu và xao xuyến. Người đă xin Chúa Cha cho khỏi qua giờ đau khổ, khỏi phải uống chén đắng này. Tuy nhiên, dầu sợ hăi, Người cũng sẵn sàng chết, nếu đó là Thánh ư Chúa Cha: “nhưng xin đừng theo ư Con, mà xin theo ư Cha”.

 

25/ Chén đắng mà Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho Ngài khỏi uống ám chỉ điều ǵ?

Chén đắng ở đây ám chỉ những thử thách và những đau khổ mà Đức Giêsu sắp phải chịu. Đó chính là cuộc thương khó của Ngài.

 

26/ Trọng tâm của việc cử hành chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh là ǵ? Tại sao?

Trọng tâm của việc cử hành chiều thứ Sáu Tuần Thánh là nghi thức suy tôn và kính thờ Thánh Giá, v́ nhờ Thánh Giá mà ơn cứu độ được ban cho chúng ta.

 

27/ Trên Thập Giá, Đức Giêsu đă nói những lời nào?

·        Lời thứ nhất: Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha xin Người tha cho những kẻ làm khổ ḿnh: “Lạy Cha xin tha cho họ, v́ họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34);

·        Lời thứ hai: Đức Giêsu chấp nhận lời xin của tên trộm bị đóng đanh cùng: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng” (Lc, 23, 43);

·        Lời thứ ba: Đức Giêsu trao gửi Thánh Gioan cho Đức Mẹ: “Thưa Bà, đây là Con Bà” (Ga 19,26);

·        Lời thứ bốn: Đức Giêsu trao gửi Đức Mẹ cho Thánh Gioan: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27);

·        Lời thứ năm: Đức Giêsu than thở với Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con!” (Mt 27, 46);

·        Lời thứ sau: Đức Giêsu phó thác linh hồn cho Chúa Cha: “Lạy Cha, Con xin phó thác linh hồn Con trong tay Cha” (Lc 23, 46);

·        Lời thứ bảy: Đức Giêsu kêu khát và sau khi uống chút giấm chua, Đức Giêsu nói: “Thế là mọi sự đă hoàn tất”. Rồi Người tắt thở. (Ga 19, 30).

28/ Khi chết trên Thập Giá, Đức Kitô muốn nói với chúng ta điều ǵ?

Đức Kitô muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: “Không có t́nh yêu nào lớn lao cho bằng t́nh yêu của người dám hy sinh mạng sống ḿnh v́ người ḿnh yêu” (Ga 15, 13).

 

29/ Tại sao gọi t́nh yêu của Thiên Chúa là t́nh yêu cứu chuộc?

Chúng ta gọi t́nh yêu của Thiên Chúa là t́nh yêu cứu chuộc v́ qua hy lễ của Đức Kitô, t́nh yêu Thiên Chúa giải thoát loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. (Rm 5, 8).

 

30/ Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên Thập Giá, chúng ta phải có những thái độ nào?

·        Suy tôn: v́ Chúa đă chiến thắng sự chết;

·        Cảm phục: v́ Chúa đă hy sinh chịu chết;

·        Cảm mến: v́ Chúa đă dùng cái chết để tỏ ḷng yêu thương ta;

·        Tri ân: v́ Chúa đă chịu chết để chuộc tội cho ta;

·        Ngưỡng mộ: v́ Chúa muốn chúng ta noi theo Người: “Ai muốn theo Ta, th́ hăy bỏ ḿnh và vác thập giá ḿnh mà theo”;

V́ thế, chúng ta giục ḷng ăn năn tội và quyết tâm sống mỗi ngày đẹp ḷng Chúa hơn.

31/ Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội muốn chúng ta làm ǵ?

Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng với Mẹ Maria cầu nguyện bên Mồ Chúa, cùng Người suy ngắm các đau khổ, cái chết và việc mai táng của Chúa Giêsu trong niềm hy vọng và tin tưởng.

 

32/ Trên h́nh Thánh Giá ở cây nến Phục Sinh, Linh mục ghim năm hạt hợp hương mang ư nghĩa ǵ?

Trên h́nh Thánh Giá ở cây nến Phục Sinh, năm hạt hợp hương chính là biểu tuợng năm dấu đanh của Chúa Giêsu (dấu đanh trên cổ tay trái, dấu đanh trên cổ tay hữu, dấu đanh trên cổ chân trái, dấu đanh trên cổ chân phải, và dấu đanh bên cạnh sườn của Chúa Giêsu).

 

33/ Dấu Thánh Giá mang ư nghĩa ǵ?

Thánh Giá là dấu chỉ của sự cứu độ. Khi làm dấu Thánh giá, chúng ta nhận biết ḿnh thuộc về Chúa Kitô và bày tỏ niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng đă chết trên Thánh giá để cứu chuộc chúng ta.

 

 

H́nh ảnh:

 

 

Trang chủ(Home)