Bieutuong net ve mau

Tòa giám mục BẮC NINH

TP. BẮC NINH - VIỆT NAM

Tel: +84 (241) 382 1438

Fax: +84 (241) 382 4843

Email: vptgmbn@gmail.com

 

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

 

Thông báo

Truyền chức Linh mục

 

Ṭa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo: quư thầy Phó Tế có tên sau đây dự kiến sẽ được truyền chức Linh Mục trong thánh lễ cử hành lúc 10g00, thứ Năm, ngày 28 tháng 02 năm 2013 tại Nhà thờ Chính toà Bắc Ninh:

      1.    Thầy Giuse Hoàng Văn Thập, sinh ngày 20.10.1977 tại giáo xứ Nhã Lộng

      2.    Thầy Giuse Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 03.03.1974 tại giáo xứ Nhã Lộng

       3.      Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuân, sinh ngày 15.10.1981 tại giáo xứ  Trung Xuân

Xin quí cha, quí tu sĩ và quí ông bà anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho các thầy trở nên những mục tử như ḷng Chúa mong ước. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới chức thánh mà các thầy sắp lănh nhận, xin vui lòng báo cho Bề Trên. Ai biết mà không tŕnh báo th́ mắc lỗi.

VĂN PH̉NG T̉A GIÁM MỤC BẮC NINH