THƯ NGỎ

 

       Kính gửi quư cha quản hạt, quư cha xứ.

Trong tinh thần học hiểu và sống “Năm Đức Tin” của Giáo Hội, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh dự kiến tổ chức ngày họp mặt thiếu nhi toàn Giáo Phận vào tháng 10 năm 2013. Để ngày họp mặt được tốt đẹp và thật ư nghĩa cho các em, Liên Đoàn đă gởi tới quư cha chương tŕnh tóm gọn vào dịp tháng 11. Nhưng để các em ư thức hơn trong việc học hiểu về giáo lư đức tin và nhân bản, đồng thời để các HT – GLV hướng dẫn tốt cho các em trong việc học hỏi, Liên Đoàn một lần nữa trân trọng kính gửi tới quư cha quản hạt và quư cha xứ chương tŕnh tóm lược về việc gặp gỡ, học hỏi, thi và sống đức tin của Phong Trào TNTT với những nội dung sau:

I. CHƯƠNG TR̀NH HỌC HIỂU

1. Học hỏi và thi giáo lư

2. Học hiểu và thi về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

3. T́m hiểu và thi sáng tác cử điệu cho bài hát Phong Trào

4. Sống “Ngày Thánh Thể”

5. Họp mặt và thi đua cấp giáo phận cho Thiếu Nhi của Liên Đoàn vào tháng 10/2013

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN, HIỆP ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

* Ngày 24/02/2013: Liên đoàn gặp gỡ HT – GLV Hạt Bắc Giang

* Ngày 03/03/2013: Liên Đoàn gặp gỡ HT – GLV Hạt Bắc Ninh

* Ngày 09/03/2013: Liên Đoàn gặp HT – GLV Hạt Tây Bắc

* Riêng đối với Hạt Tây Nam, xin cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn xếp lịch ngoài những ngày trên.

* Ngày 17/03/2013: Liên Đoàn về giúp giáo xứ Yên Cư

* Tháng 6: Mỗi giáo xứ tự tổ chức thi về Giáo Lư, phong trào và sáng tác cử điệu cho bài hát phong trào.

* Tháng 7: Các Hạt sẽ tổ chức họp mặt và tổ chức thi đua cấp Giáo Hạt cho thiếu nhi.

Chương tŕnh học tập và thi đua cụ thể như thế nào, Liên Đoàn sẽ phổ biến trực tiếp cho từng hạt trong dịp gặp gỡ. (thời gian gặp gỡ lúc 08g 00).

Đó là các hoạt động Trong Năm Đức Tin của Phong Trào Thiếu Nhi Giuse Hoàng Lương Cảnh GP Bắc Ninh sẽ thực hiện.

Vậy kính mong quư cha quản hạt và quư cha xứ quan tâm và tạo điều kiện để Liên Đoàn và các các anh chị Huynh trưởng - Giáo lư viên thực hiện được tốt kế hoạch. Hầu các em thiếu nhi có những hoạt động hữu ích, để các em mỗi ngày được thăng tiến hơn trong việc học hỏi và gắn kết hơn với Chúa Giê-su Thánh Thể.

TM. Ban Lănh Đạo Liên Đoàn

                                                          Linh mục Tuyên Úy

                                                                 Đaminh Vũ Quang Chí