Giới Trẻ tình Bạn

 

    Đại hội giới trẻ năm nay

Đăng cai, tổ chức, sum vày Bắc Ninh

    Cùng nhau chia sẻ chữ tình

Chủ đề giới trẻ, nối tình bạn thân

    Muôn phương bạn ở xa gần

Khó không quản ngại, quây quần về đây.

    Chúng ta vun đắp, chung xây.

Để tình bạn hữu, như cây, như cành

    Giới trẻ cố gắng học hành

Yêu thương, nhường nhịn, ta giành cho nhau.

 

                                Ngọc Tân, 19-03-2011

Back