CHƯƠNG TR̀NH SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN BẮC NINH HỌC K̀ II & HÈ NĂM 2011

 

STT

NGÀY/THÁNG

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN CHÍNH

1

28/2-5/3

Đaminh nữ Xuân Ḥa tĩnh tâm

ĐC. Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

2

7-10/3

Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại lệ

Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc  OP

3

14-18/3

Quản Trị Giáo Xứ

(Giáo hạt Tây Nam)

Lm. Gioakim Nguyễn Đức Thành

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thắng

4

21-26/3

Thừa Tác Viên Hôn Nhân & Gia Đ́nh

Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc OP

 Pt. Giuse Nguyễn Văn Tĩnh

5

28/3-2/4

Tập huấn Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Các chị Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất

6

11-15/4

Quản Trị Giáo Xứ

(Giáo Hạt Bắc Giang)

Lm. Gioakim Nguyễn Đức Thành

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thắng

7

16/4

Tập huấn Huynh Đoàn Đaminh Giáo Dân

Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc OP

8

25-30/4

Tu Hội Thánh Tâm tĩnh tâm

Lm. Micae Trương Thanh Tùng SJ

9

2-6/5

Quản Trị Giáo Xứ

(Giáo Hạt Tây Nam)

Lm. Gioakim Nguyễn Đức Thành

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thắng

10

9-14/5

Tập huấn Dâng Hoa kính Trái Tim Chúa Giêsu

Các Sơ Ḍng Đaminh Xuân Ḥa

11

9/6

Tập huấn Huynh Đoàn Đaminh Giáo Dân

Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc OP

12

13-16/6

Quản Trị Giáo Xứ

(Giáo Hạt Bắc Giang)

Lm. Gioakim Nguyễn Đức Thành

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thắng

13

17/6

Tập huấn Huynh Đoàn Đaminh Giáo Dân

Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc OP

14

20-30/6

Ḍng Nữ Đaminh Xuân Ḥa Tĩnh Tâm

ĐC. Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

15

1-8/8

Focolare họp mặt

Focolare

16

10/8

Tập huấn Huynh Đoàn Đaminh Giáo Dân

Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc OP

17

15-30/8

Thánh Ca Trong Phụng Vụ (Ca Trưởng)

Sơ Lan Chi

- Lưu ư:

*Tháng 7 và những ngày c̣n lại trong tháng 8 dành cho các sinh hoạt  của các Ủy Ban và Tiểu Ban  trong giáo phận. Để Trung Tâm Mục Vụ  xắp xếp được chu đáo hơn, xin các Ủy Ban và Tiểu Ban  thông báo chương tŕnh sinh hoạt cho Trung Tâm Mục Vụ biết sớm.

 

*Tất cả các khóa học sẽ khai mạc vào lúc 10g00 sáng và kết thúc lúc 12g00 trưa.

 

 

 

 Trang chủ(Home)