Text Box: Giáo phận Bắc Ninh
Giáo hạt Tây Nam
Liên xứ Vĩnh Yên – Hòa Loan

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2012 TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ BẮC NINH

 

 

 

STT

NGÀY/THÁNG

KHÓA HỌC

              GIẢNG VIÊN CHÍNH

 

1

21-26/5

Lịnh sử Giáo phận Bắc Ninh

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam

2

5-8/6

 

Thường huấn & phong chức linh mục

 

 

3

10-17/6

Tu hội Thánh Tâm tĩnh tâm

Tu Hội Thánh Tâm

 

4

1-31/7

Thiếu Nhi Thánh Thể Sinh Hoạt

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

 

5

4-5/8

 

Focolare sinh hoạt

Phong trào Focolare

6

6-18/8

Mục Vụ Thánh Nhạc

Sr. Nguyễn Thị Lan Chi & Các giảng viên khác