CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN BẮC NINH HỌC KÌ I

Năm 2012

  

STT

        NGÀY/THÁNG

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

1

27/8-1/9

Lịch sử Giáo hội

Lm. Fx  Đào Trung Hiệu

 

2

Khai giảng lúc 7 g00 tối ngày 4/9 (học các tối thứ 3,5 và 7)

 

Giáo lý Tân tòng và Hôn nhân gia đình

Cô Khiết, thầy Toán và các giáo viên

 

 

3

Khai giảng: 8g00 sáng ngày 9/9 (các buổi sáng Chúa nhật từ 8g00-11g00)

Đệm đàn trong phụng vụ

Thày Triều

4

Tối 2, 4 và 6 (đã khai giảng)

Tiếng Anh giao tiếp (English Speaking)

Thầy Alexis

 

5

Khai giảng: 8g00 sáng ngày 9/9 (các buổi sáng Chúa nhật từ 8g00-11g00)

Kinh Thánh

Lm. Maria Đaminh Lê Đăng Ảnh

 

6

 24-26/9

Họp mặt Giáo phận Kì II

 

7

8-12/10

Phụng vụ các giờ kinh

Lm. Giuse Đỗ Đình Tư

8

15-19/10

Lịch sử Giáo hội

Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc

 

9

15-19/10

 

Mục Vụ Giáo Xứ

- địa điểm học: giáo xứ Dân Trù.

 - dành cho giáo hạt Tây Nam

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam

10

22-26/10

Mục Vụ Giáo Xứ

- địa điểm học: giáo xứ Vinh Tiến

- dành cho giáo hạt Tây Nam

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam

11

19-29/11

Diễn nguyện, Hoan ca Giáng sinh & Cắm hoa trong phụng vụ

- Dì Lê và quí dì dòng Phao Lô

- Quí dì dòng Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuột

12

2/12

Hội thảo

Chủ Đề: “Cánh Cửa Đức Tin”

-       Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

-       Lm. Fx. Đào Trung Hiệu, OP.

13

3-5/12

Nhóm LB Tin mừng  Sinh hoạt

Lm. Fx. Đào Trung Hiệu, OP.

Lm. Fx-Nguyễn Văn Thắng

Phụ trách TTMV Bắc ninh