Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011

WHĐ (12.1.2011) – Như mọi năm, Hội đồng Ṭa thánh cổ vơ sự hiệp nhất các Kitô hữu đều phổ biến một Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (từ ngày 18 đến 25 tháng 1). Chủ đề năm nay của Tuần cầu nguyện lấy từ sách Công vụ Tông đồ 2, 42-47. Tài liệu được dùng cho Tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2011.

Khởi sự, Tập tài liệu này do một nhóm những người có trách nhiệm thuộc cộng đoàn Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem thực hiện. Họ đă họp nhau lại theo lời mời gọi của Hội Đồng đại kết các Giáo hội và được Trung tâm đại kết ở Giêrusalem tạo điều kiện để thực hiện công việc này.

Sau đó, Nhóm chuẩn bị tài liệu quốc tế, do Ban Đức Tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Hội đồng Ṭa thánh cổ vơ sự hiệp nhất các Kitô hữu của Giáo hội Công giáo chỉ định, đă gặp nhau tại tu viện Thánh Christophe Saydnaya bên Syri và nhất trí thông qua Tài liệu này.

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đă chuyển dịch Tài liệu này từ bản tiếng Pháp “Textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2011”.

Tài liệu gồm 4 phần:

Phần I: Dẫn vào chủ đề Năm 2011

Phần II: Diễn tiến buổi cử hành

Phần III: Cử hành nghi thức đại kết

Phần IV: Bản văn Kinh Thánh, suy niệm và lời nguyện cho tám ngày

WHĐ xin lần lượt giới thiệu từng phần.

***

HỘI ĐỒNG T̉A THÁNH CỔ VƠ SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện

cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011

Bản văn Kinh thánh: Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, v́ các Tông đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với ḷng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

PHẦN I: DẪN VÀO CHỦ ĐỀ NĂM 2011

Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Giáo hội tại Giêrusalem, hôm qua, hôm nay và ngày mai

Cách đây hai ngh́n năm, những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, họp nhau tại Giêrusalem, đă được lănh nhận tràn đầy Thánh Thần trong ngày Lễ Hiện Xuống, và họ đă được qui tụ để làm nên thân thể duy nhất của Đức Kitô. Các Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời đều nhận thấy biến cố này là nguồn gốc phát sinh ra cộng đoàn các tín hữu, những người được kêu gọi để cùng tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Dù cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Giêrusalem gặp rất nhiều khó khăn, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng họ vẫn luôn trung tín, hiệp thông huynh đệ, năng tham dự lễ bẻ bánh và chuyên cần cầu nguyện.

Cũng không có ǵ khó để có thể thấy rằng hoàn cảnh của các tín hữu đầu tiên ở Thành Thánh và của cộng đoàn tín hữu ngày nay tại Giêrusalem rất giống nhau. Cộng đoàn tín hữu tại Giêrusalem ngày nay có nhiều niềm vui nhưng họ cũng gặp không ít những đau khổ như đă từng xảy ra trong cộng đoàn Giáo hội thời sơ khai: bị đối xử bất công, bất b́nh đẳng từ bên ngoài, chia rẽ từ trong nội bộ nhưng họ vẫn trung tín, vẫn cố gắng để có thể hiệp nhất nhiều hơn nữa giữa các Kitô hữu.

Hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Giêrusalem hiện nay càng giúp chúng ta hiểu rằng việc bảo vệ sự hiệp nhất giữa những vô vàn khó khăn, có ư nghĩa lớn lao thế nào. Hoàn cảnh ấy cũng cho chúng ta thấy lời mời gọi hiệp nhất phải vượt lên trên lời nói và nó phải thực sự giúp chúng ta hướng tới và góp phần xây dựng tương lai Giêrusalem trên trời.

Cần phải thực tế để ư tưởng này có thể trở thành hiện thực. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những chia rẽ mà chúng ta gây ra. V́ chúng ta gây nên những chia rẽ này, nên chúng ta cần phải biến lời cầu nguyện của chúng ta thành hành động và xin Chúa biến đổi chính chúng ta để có thể góp phần tích cực vào việc xây dựng sự hiệp nhất. Chúng ta sẵn ḷng cầu nguyện cho sự hiệp nhất, nhưng chúng ta cũng phải hành động để sự hiệp nhất sớm được thực hiện. Biết đâu chính chúng ta lại là người cản trở sự hiệp nhất khi chúng ta cản trở Chúa Thánh Thần; biết đâu chính ḷng kiêu căng của chúng ta là nguyên nhân cản trở sự hiệp nhất? Năm nay, lời mời gọi hiệp nhất được gửi tới các cộng đoàn Giáo hội trên toàn thế giới từ chính Giêrusalem, cộng đoàn Giáo hội mẹ của chúng ta. Ư thức được những chia rẽ nơi ḿnh và ư thức được sự cần thiết phải làm để tái tạo sự hiệp nhất cho Thân Thể Chúa Kitô, các cộng đoàn tại Giêrusalem kêu gọi tất cả các Kitô hữu tái khám phá những giá trị làm nên sự hiệp nhất nơi cộng đoàn tín hữu đầu tiên khi họ chuyên cần lắng nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Đó là thách đố mà chúng ta phải vượt qua. Các tín hữu tại Giêrusalem mời gọi các anh chị em ḿnh, nhân tuần cầu nguyện này, tiếp tục dấn thân cho một cuộc đại kết đích thực, dựa trên kinh nghiệm của cộng đoàn tiên khởi.

Lời cầu nguyện trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất trong năm 2011 này do chính các Kitô hữu ở cộng đoàn Giêrusalem chuẩn bị và họ đă chọn câu 42 chương 2 sách Công vụ Tông đồ làm chủ đề cho Tuần cầu nguyện: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. Chủ đề này làm cho chúng ta nhớ lại thuở ban đầu của cộng đoàn Giáo hội tiên khởi ở Giêrusalem; nó nhắc nhở chúng ta phải suy tư và đổi mới, phải trở về với nền tảng của đức tin; nó mời gọi chúng ta nhớ lại thời kỳ mà mọi sự trong cộng đoàn Giáo hội đều là của chung. Nội dung của chủ đề này đề cập đến bốn yếu tố, cũng là bốn nét đặc thù của cộng đoàn tín hữu sơ khai và là những yếu tố cần thiết cho sự sống c̣n của bất cứ cộng đoàn Kitô hữu nào. Trước hết là Lời Chúado các Tông đồ truyền lại. Thứ đến là sự hiệp thông huynh đệ (koinonia), một trong nét đặc thù của cộng đoàn tín hữu sơ khai mỗi khi họp nhau. Nét đặc thù thứ ba của Giáo hội thời sơ khai đó là việc cử hành Thánh Thể (“lễ bẻ bánh”), tưởng niệm Giao ước mới mà Đức Giêsu đă hoàn tất bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người. Nét đặc thù thứ bốn làcầu nguyện không ngừng. Bốn yếu tố này là những yếu tố thiết yếu làm cho Giáo hội sống động và hiệp nhất với nhau. Cộng đoàn Kitô hữu ở vùng Thánh Địa có ư nhấn mạnh đến các yếu tố nền tảng này và cầu xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội trải rộng trên khắp địa cầu được hiệp nhất và tràn đầy sức sống. Các tín hữu ở Giêrusalem mời gọi những người anh chị em của ḿnh trên khắp thế giới hiệp lời cầu nguyện cho các dân tộc trên địa cầu được sống trong công lư, ḥa b́nh và thịnh vượng.

Các chủ đề của tám ngày cầu nguyện

Xuyên qua các đề tài được tŕnh bày trong tám ngày cầu nguyện, chúng ta có thể nhận ra một tiến tŕnh đức tin. Ban đầu, nơi căn pḥng cầu nguyện, cộng đoàn tín hữu sơ khai đă được lănh nhận tràn đầy Thánh Thần, Đấng làm cho họ được lớn mạnh trong đức tin và t́nh hiệp nhất, trong lời cầu nguyện và những việc bác ái, để họ thực sự trở nên một cộng đoàn phục sinh liên kết với Đức Kitô, hầu vượt lên tất cả những ǵ gây chia rẽ trong cộng đoàn và làm cho họ xa rời Đức Kitô. Như thế, cộng đoàn Giêrusalem đă được biến đổi để trở thành ngọn đèn tỏa sáng niềm hy vọng, thành h́nh ảnh báo trước Giêrusalem trên trời, để hiệp nhất không chỉ các cộng đoàn trong Giáo hội với nhau mà c̣n hiệp nhất tất cả mọi dân nước. Tiến tŕnh này do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần đă soi sáng các Kitô hữu đầu tiên nhận ra chân lư Chúa Giêsu Kitô, đă bao bọc Giáo hội sơ khai bằng những điềm thiêng dấu lạ và làm cho nhiều người ngỡ ngàng sửng sốt. Tiếp nối con đường ấy, các Kitô hữu ở Giêrusalem ngày nay cũng phải siêng năng tập họp để lắng nghe Lời Chúa được truyền lại qua những giáo huấn của các Tông đồ, để cử hành các bí tích và cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông huynh đệ. Được trao ban tràn đầy sức mạnh và niềm hy vọng phục sinh, họ phải chứng tỏ cho mọi người thấy họ đă thực sự chiến thắng tội lỗi và sự chết, họ có khả năng và có can đảm để trở thành khí cụ qui tụ mọi dân tộc và mời gọi các dân tộc vượt lên những chia rẽ và những bất công mà họ đang phải gánh chịu.

Ngày cầu nguyện thứ nhất đưa chúng ta trở về với cội nguồn cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi và giúp chúng ta hiểu rằng Giáo hội hiện diện trên khắp thế giới ngày nay chính là phần tiếp nối của cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi xưa. Chúng ta cũng được gợi nhớ lại ḷng can đảm của Giáo hội thời sơ khai đă hiên ngang làm chứng cho chân lư, y như chúng ta ngày nay đang hành động để bảo vệ công lư ở Giêrusalem cũng như ở khắp nơi trên thế giới.

Ngày thứ hai nhắc chúng ta nhớ lại rằng cộng đoàn đầu tiên được qui tụ trong ngày lễ Hiện Xuống là cộng đoàn gồm nhiều nguồn gốc khác nhau và trong cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem ngày nay chúng ta cũng thấy có nhiều truyền thống Giáo hội khác nhau. Như vậy chúng ta hiện đang đứng trước một thách đố là làm sao thực hiện được sự hiệp nhất cụ thể rộng lớn hơn mà vẫn giữ được những khác biệt và những truyền thống đa dạng.

Ngày thứ ba mời gọi chúng ta chú ư đến khía cạnh nền tảng của hiệp nhất: Lời Chúa được truyền lại qua lời giảng dạy của các Tông đồ. Cộng đoàn Giáo hội ở Giêrusalem nhắc nhớ chúng ta rằng dù nơi chúng ta vẫn c̣n những chia rẽ, nhưng lời giảng dạy của các Tông đồ luôn mời gọi chúng ta đón nhận nhau v́ t́nh yêu thương và v́ ḷng trung thành với thân thể duy nhất là Giáo hội.

Ngày thứ tư nhấn mạnh đến tinh thần chia sẻ như là biểu hiện thứ hai của sự hiệp nhất. Như các Kitô hữu đầu tiên đă đặt mọi sự làm của chung, cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem hôm nay cũng mời gọi tất cả anh chị em trong Giáo hội hăy quan tâm, hăy vui ḷng quảng đại chia sẻ của cải vật chất để không c̣n ai phải thiếu thốn.

Ngày thứ năm đề cập đến khía cạnh thứ ba của sự hiệp nhất: nghi lễ bẻ bánh qui tụ mọi người trong niềm hy vọng. Sự hiệp nhất của chúng ta c̣n vượt trên sự hiệp thông thánh thiện; sự hiệp thông của chúng ta bao gồm thái độ đúng đắn trong đời sống luân lư, trong đời sống nhân bản và trong toàn bộ cộng đoàn. Cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem mời gọi các Kitô hữu hiệp nhất với nhau trong “lễ bẻ bánh” bởi v́ một Giáo hội chia rẽ sẽ chẳng có tư cách ǵ để nói về vấn đề công lư và ḥa b́nh.

Ngày thứ sáu giới thiệu cho chúng ta đặc tính thứ tư của sự hiệp nhất; noi gương cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem, chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Đặc biệt nhất là cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Kinh này mời gọi tất cả các Kitô hữu, ở Giêrusalem cũng như trên toàn thế giới, người nhỏ bé cũng như người quyền thế, cùng nhau sống công chính, ḥa b́nh và hiệp nhất để nước Chúa trị đến.

Ngày thứ bảy đưa chúng ta trở lại với một yếu tố vượt trên cả bốn yếu tố hiệp nhất trên đây: sự phục sinh của Đức Kitô. Cộng đoàn Giêrusalem vui mừng công bố tin vui phục sinh dù đang phải mang lấy những đau khổ của thập giá. Đối với các Kitô hữu tại cộng đoàn Giêrusalem hiện nay, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là nguồn hy vọng và sức mạnh, giúp họ kiên cường làm nhân chứng và bảo vệ sự tự do và ḥa b́nh cho Thành đô của b́nh an.

Ngày thứ tám đúc kết tiến tŕnh hiệp nhất bằng lời mời gọi các cộng đoàn ở Giêrusalem hướng đến một việc làm rộng lớn hơn, đó là sự ḥa giải. Dù các Kitô hữu đă hiệp nhất với nhau, th́ mọi việc cũng chưa phải chấm dứt v́ họ c̣n phải ḥa giải với những người khác. Cụ thể trong bối cảnh của Giêrusalem, đây là sự ḥa giải giữa người Palestin và người Israen. Cùng với các cộng đoàn khác, người Kitô hữu được mời gọi t́m kiếm công lư và ḥa giải ngay trong hoàn cảnh riêng của ḿnh.

Như thế, chủ đề của mỗi ngày cầu nguyện không chỉ nhắc lại lịch sử Giáo hội sơ khai nhưng c̣n nhắc cho chúng ta thấy được hoàn cảnh của các Kitô hữu ở Giêrusalem hiện tại và mời gọi tất cả chúng ta t́m ra cách thức giúp cho cộng đoàn địa phương của ḿnh rút ra những bài học quư giá từ những kinh nghiệm ấy. Trong suốt tiến tŕnh cầu nguyện tám ngày này, các Kitô hữu ở Giêrusalem mời gọi chúng ta loan báo và làm chứng rằng sự hiệp nhất –với ư nghĩa là việc trung thành với lời giáo huấn của các Tông đồ, hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và siêng năng cầu nguyện– sẽ giúp chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng sự dữ, không chỉ ở Giêrusalem mà ở khắp nơi trên thế giới.

Công việc chuẩn bị Tài liệu cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm 2011

Tập tài liệu chuẩn bị cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này do một nhóm những người có trách nhiệm thuộc cộng đoàn Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem khởi sự thực hiện. Họ đă họp nhau lại theo lời mời gọi của Hội Đồng đại kết các Giáo hội và được Trung tâm đại kết ở Giêrusalem tạo điều kiện để thực hiện công việc này. Ở đây, chúng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới những người đă có công đóng góp vào việc chuẩn bị tài liệu này:

Đức Thượng Phụ Giáo chủ đáng kính của nghi lễ Latinh, Michel Sabbah

Mục sư Munib Younan thuộc Giáo hội Tinh lành Luther ở Jordanie và Thánh Địa

Linh mục Naim Ateek thuộc Giáo hội Trưởng lăo ở Giêrusalem và Trung Đông

Linh mục Frans Bouwen thuộc Giáo hội Công Giáo Rôma

Linh mục Alexander thuộc Giáo hội Chính Thống Hy lạp ở Giêrusalem

Cha Jamel Khader thuộc Đại học Bethléem

Ngài Michel Bahnam thuộc Giáo hội Chính Thống Antiokia ở Syri

Ngài Nora Karmi thuộc Giáo hội Chính Thống Armenie

Ngài Yusef Daher thuộc Giáo hội Công Giáo Melkite Hy Lạp.

Nhóm chuẩn bị tài liệu quốc tế, do Ban Đức Tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các Giáo hội và Hội đồng Ṭa thánh cổ vơ sự hiệp nhất các Kitô hữu của Giáo hội Công giáo chỉ định, đă gặp nhau tại tu viện Thánh Christophe Saydnaya bên Syri và nhất trí thông qua các bản văn này. Những người tham dự cuộc gặp gỡ này đặc biệt bày tỏ lời cám ơn sự tiếp đón nồng hậu và ḷng hiếu khách của Đức Ignace IV, Thượng phụ Chính thống vùng Antiokhia, Hy lạp và những người cộng sự của ngài ở Damas và ở Saydnaya cũng như sự nâng đỡ và động viên khích lệ của các vị có trách nhiệm trong các Giáo hội thuộc các truyền thống Kitô giáo khác nhau.

Phần dẫn vào nghi thức cử hành đại kết

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Công vụ Tông đồ 2, 42.)

Chủ đề mà chúng ta sẽ suy niệm trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm nay do các Cộng đoàn Giáo hội ở Giêrusalem gợi ư. Chủ đề này mời gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới dành thời gian suy nghĩ về mối tương quan giữa cộng đoàn Giáo hội của ḿnh với Cộng đoàn Giáo hội mẹ Giêrusalem, nhờ đó chúng ta có được cái nh́n mới về hoàn cảnh thực tế của chính ḿnh. Thật vậy, chính từ Cộng đoàn Giêrusalem mà tất cả các cộng đoàn khác đă được sinh ra. Cộng đoàn Giêrusalem dưới đất là h́nh bóng Giêrusalem trên trời, nơi tất cả các dân tộc sẽ được qui tụ quanh ngai Con Chiên để tôn thờ và ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Các Kitô hữu ở Giêrusalem mời gọi chúng ta, trong những buổi cử hành đại kết năm 2011 này, suy niệm về tầm quan trọng của việc chuyên cần nghe lời giảng dạy của các Tông đồ và hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện, những yếu tố qui tụ chúng ta, dù ít hay nhiều, thành thân thể duy nhất của Đức Kitô. Các cộng đoàn ở Giêrusalem mời gọi chúng ta phải nhớ đến hoàn cảnh bấp bênh của họ và cầu nguyện cho một nền công lư đem lại ḥa b́nh cho vùng Thánh Địa. Phụng vụ đại kết được tŕnh bày ở đây muốn nhấn mạnh đến việc làm chứng của các Kitô hữu, nói cách khác là t́nh yêu mà các Kitô hữu đặt để trong việc phục vụ Tin mừng ḥa giải với Thiên Chúa, với tất cả nhân loại và thụ tạo, là một khía cạnh quan trọng nền tảng.


 

Hội đồng Ṭa thánh cổ vơ sự hiệp nhất các Kitô hữu

PHẦN II: DIỄN TIẾN BUỔI CỬ HÀNH

 

Buổi cử hành bao gồm:

I. Qui tụ cộng đoàn

II. Cử hành Lời Chúa

III. Các lời cầu nguyện thống hối và xin ơn an b́nh

IV. Những lời nguyện xin cho các Kitô hữu hiệp nhất

V. Sai đi

I. Qui tụ cộng đoàn

Chúng ta qui tụ cộng đoàn theo cách thức quen thuộc của địa phương; trong khi hát mở đầu, chúng ta có thể rước các biểu tượng phù hợp và đặt trước mặt cộng đoàn. Sau lời chào mở đầu, người chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn và những người có trách nhiệm qui tụ buổi cử hành. Như thế, cộng đoàn được mời gọi chuẩn bị cử hành và ca tụng Thiên Chúa bằng những cách thức mở đầu và lời cầu nguyện dẫn nhập xướng đáp theo truyền thống Á đông.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc sách Công vụ Tông đồ là trung tâm của buổi cử hành và từ bài đọc này chúng ta sắp xếp các phần khác. Khi chọn bản văn trong sách Công vụ Tông đồ này, Ủy ban chuẩn bị tài liệu của cộng đoàn Giêrusalem muốn nhấn mạnh đến việc trung thành nghe lời các Tông đồ giảng dạy và đặt mọi sự làm của chung như những yếu tố làm nên sự hiệp nhất. Bài giảng có thể triển khai theo các chủ đề này hoặc nhấn mạnh cho các Kitô hữu trên khắp thế giới thấy được sự cần thiết phải nâng đỡ những anh chị em đang làm chứng cho Tin mừng t́nh yêu ở Thánh Địa bằng lời cầu nguyện.

Sau bài giảng, có thể dành ít phút suy niệm trong thinh lặng hay trong tiếng nhạc nhẹ. Cũng có thể xin của lễ hay quyên tiền giúp các Kitô hữu hay cho các tổ chức (trường học, bệnh viện …) và trao cho một tổ chức có uy tín của Giáo hội.

III. Cầu nguyện thống hối và xin ơn an b́nh

Trong phần cầu nguyện này, chúng ta có thể làm những cử chỉ mang tính tượng trưng.

Cách 1

Trong phần rước mở đầu, đoàn rước đem theo nến sáng và đặt trước cộng đoàn. Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, tắt đi một cây, c̣n cây nến lớn nhất hay cây nến phục sinh vẫn để cháy; ánh sáng trong nhà thờ được tắt hết. Cuối lời cầu nguyện xin ơn b́nh an, phát cho mỗi người tham dự một cây nến nhỏ. Phần tuyên xưng đức tin có thể đọc Kinh tin kính của công đồng Nicê hay Kinh tin kính của các Tông đồ hay một cách tuyên xưng đức tin truyền thống khác, sau đó mọi người tham dự chúc b́nh an cho nhau trong ánh sáng nến. Tiếp đến là các ư cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất, theo h́nh thức xướng đáp; sau mỗi ư nguyện, lại thắp lên một cây nến đă tắt lúc trước và thắp từng cây một (lấy lửa từ cây nến lớn hay cây nến phục sinh). Những người tham dự được mời gọi mang cây nến mà họ đă được phát về nhà và tiếp tục thắp sáng vào mỗi buổi chiều trong suốt tuần cầu nguyện này và nếu có thể, th́ để cây nến ấy tiếp tục cháy sáng và đặt ở cửa sổ nhà để kéo dài thêm đêm canh thức cầu nguyện và tưởng nhớ đến các Kitô hữu ở Thánh Địa và những nơi khác đang bị thử thách v́ đức tin.

Cách 2

Sắp xếp một nhóm (trẻ em hay là thanh niên chẳng hạn) chuẩn bị trước một “h́nh ghép” (h́nh Đức Giêsu, h́nh thánh giá, h́nh một nhà thờ, hay bất cứ biểu tượng nào về sự hiệp nhất xét là xứng hợp) và cắt nó ra thành những mảnh lớn. Trong phần lời nguyện xướng đáp, một số người đại diện cho cộng đoàn đang hiện diện lên trước cộng ghép từng mảnh của tấm h́nh lại vào một cái khung. Cuối lời cầu nguyện xướng đáp, tấm h́nh ghép sẽ là biểu trưng cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trong một thân thể duy nhất của Đức Kitô, trong sự đa dạng phong phú về những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội.

Cách 3

Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, xông hương cho các thành viên của mỗi cộng đoàn, để diễn tả ḷng nhân hậu của Chúa bao phủ tội lỗi chúng ta và hồng ân của Ngài chữa lành chúng ta. Đặt một chậu than hồng ở giữa cộng đoàn hay gần bục đọc lời Chúa. Sau mỗi lời nguyện thống hối, người đọc lời nguyện hay một người khác trong cộng đoàn lại bỏ hương vào chậu than. Cử chỉ này biểu lộ thái độ của cả cộng đoàn muốn nh́n nhận tội lỗi của ḿnh và đón nhận ḷng nhân hậu của Thiên Chúa.

IV. Lời cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Những lời cầu nguyện này gợi lên hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Giêrusalem. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay thế những lời cầu nguyện này bằng các lời cầu nguyện theo hoàn cảnh riêng của địa phương để biểu lộ cho người khác thấy, ở khắp nơi, chúng ta luôn luôn t́m cách để vượt lên những chia rẽ và hướng tới sự hiệp thông hữu h́nh hoàn toàn. Các lời cầu nguyện này do một người chủ sự và một người đọc dẫn dắt, cộng đoàn đáp lại sau mỗi cầu nguyện. Phần cầu nguyện này kết thúc bằng kinh Lạy Cha. Mỗi người có thể đọc bằng ngôn ngữ riêng của ḿnh, hay bằng tiếng Aram, một ngôn ngữ mà ngày nay một số Kitô hữu ở Thành thánh vẫn sử dụng.

V. Sai đi

Cộng đoàn khẩn nài Thiên Chúa chúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ giả loan báo Tin mừng hoà giải. Có thể kết thúc buổi cử hành bằng một bài hát.

PHẦN III: CỬ HÀNH NGHI THỨC ĐẠI KẾT

[Cs: Chủ sự – : Cộng đoàn – Nd: Người dẫn]

I. Qui tụ cộng đoàn

Mở đầu:

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

: Amen.

Cs: Cùng với các Kitô hữu Giêrusalem và các tín hữu ở …., trong Thiên Chúa Cha và trong Đức Giêsu Kitô, chúc anh chị em ân sủng và b́nh an (1 Thessalônica 1,1).

: Tạ ơn Chúa.

Lời chào

Cs: Lạy Thiên Chúa nhân hậu và yêu thương, Ngài đă tạo dựng chúng con giống h́nh ảnh Ngài.

: Chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa.

Cs: Chúng con qui tụ nhau đây nhân danh Chúa để nài xin Chúa tái tạo sự hiệp nhất của những người cùng tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, là Đức Chúa và là Đấng Cứu Độ toàn thể nhân loại.

: Ôi lạy Chúa, xin lắng nghe và dủ ḷng thương xót chúng con.

Cs: Xin nâng đỡ chúng con v́ chúng con yếu đuối và xin dùng Thánh Thần Chúa tăng sức mạnh cho chúng con.

: Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin qui tụ chúng con trong sự hiệp nhất.

Cs: Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch ân sủng, qua các ngôn sứ, Chúa đă hứa làm cho Giêrusalem trở thành nơi cư ngụ cho nhiều dân tộc và trở thành mẹ của muôn dân nước. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà làm cho Giêrusalem, thành đô mà Chúa đă thăm viếng, trở thành nơi cho tất cả mọi người có thể sống với Chúa và gặp gỡ nhau trong hoà b́nh. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa giàu ḷng thương xót, ước ǵ Thánh Thần Chúa làm cho mọi tâm hồn được sống động, gỡ bỏ những rào cản chia rẽ, xoá đi những nghi ngờ, chấm dứt hận thù và cho dân Ngài, một khi đă được chữa lành khỏi những chia rẽ, có thể sống trong sự công chính và an b́nh. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa t́nh yêu, xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu cho thành thánh Giêrusalem của Chúa. Xin hăy cất đi những khổ đau của thành thánh và qui tụ thành thánh trong sự hiệp nhất. Xin hăy làm cho thành thánh nên ngôi nhà Chúa ngự, nên thành đô hoà b́nh và nên ánh sáng cho muôn dân. Xin tăng cường sự hiệp nhất nơi thành thánh và giữa những người dân thành thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Chúa, giờ đây, xin hăy mở đôi tai và trái tim chúng con để chúng con lắng nghe lời Chúa và xin giúp chúng con sống trung thành hơn với Lời Chúa trong lời nói và việc làm hầu danh Chúa được tôn vinh và triều đại Chúa, Ba Ngôi Chí Thánh, là Cha, Con và Thánh Thần, được rộng mở.

: Amen.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng dưới đây dùng vào các dịp chung trong Năm,

c̣n Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng cho Tuần Cầu Nguyện được soạn riêng ở Phần IV:

“Bản Văn Kinh Thánh, Suy niệm và Lời nguyện cho tám ngày”.

Cs: Chúng ta hăy cầm ḷng cầm trí.

Bài đọc I: Sáng thế 33, 1-4 hay Isaia 58, 6-10

Đáp ca: Thánh vịnh 96, 1-13

Nd đọc: câu 1, 2, 3

Nd đọc: câu 4, 5, 6

Nd đọc: câu 7, 8, 9

Nd đọc: câu 10

Nd đọc: câu 11, 12a

Nd đọc: câu 12b, 13

Sau mỗi lời đọc, cộng đoàn đáp: Hăy ca tụng Chúa bằng một bài ca mới v́ Người đă thực hiện những ḱ công (hay dùng một bài hát khác dựa trên lời Thánh vịnh 96).

Bài đọc II: Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Alleluia: Hăy để của lễ trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ḿnh đă, rồi trở lại dâng lễ vật. Alleluia.

Tin mừngMatthêô 5, 21-26

Bài giảng

Hát

III. Lời nguyện thống hối và xin ơn an b́nh

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hăy nhớ lại các cộng đoàn tín hữu Giáo hội sơ khai đă chuyên cần nghe lời các Tông đồ giảng dạy, đă sống hiệp thông huynh đệ với nhau, mà xưng thú những khuyết điểm của ḿnh v́ chúng ta đă chưa trung thành với Chúa và chưa huynh đệ bác ái với anh em. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hăy nhớ lại nỗi kinh sợ đă từng xâm chiếm tâm hồn các tín hữu Giáo hội sơ khai khi họ chứng kiến nhiều điềm thiêng dấu lạ do các Tông đồ làm, mà xưng thú những ǵ c̣n hẹp ḥi trong cái nh́n của chúng ta, những hẹp ḥi ngăn cản chúng ta không thể khám phá ra vinh quang trong công tŕnh Thiên Chúa đang thực hiện giữa chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta hăy nhớ lại các tín hữu thời Giáo hội sơ khai đă để mọi sự làm của chung và nâng đỡ nhau trong lúc thiếu thốn, mà xưng thú rằng chúng ta vẫn khư khư giữ của bỏ mặc người nghèo. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúng ta nhớ lại các tín hữu Giáo hội sơ khai ngày ngày chuyên cần cầu nguyện và dự lễ bẻ bánh tại tư gia, với ḷng đơn sơ vui vẻ, mà xưng thú rằng chúng ta vẫn c̣n thiếu t́nh yêu thương và quảng đại với người khác. Chúng con cầu xin Chúa.

: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ơn tha thứ của Thiên Chúa được bảo đảm

Cs: Đây là điều tiên tri Gioen đă loan báo: “Trong những ngày đó, Chúa phán, ta sẽ đổ Thần Khí của Ta trên hết mọi người phàm… Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ”.

Chúng ta, những người đang mong chờ Chúa đến, chúng ta cũng được bảo đảm rằng, trong Đức Kitô, chúng ta được tha thứ, được đổi mới và phục hồi trong sự hiệp nhất.

Lời chúc b́nh an

Cs: Chúa Kitô là b́nh an của chúng ta. Người đă hoà giải chúng ta với Thiên Chúa nơi thân xác duy nhất của Người trên thập giá. Chúng ta qui tụ nhau nhân danh Người và để chia sẻ ơn b́nh an của Người.

B́nh an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

: Và ở cùng.....

Tuyên xưng đức tin (Đọc Kinh Tin kính của các Tông đồ, hay của Công đồng Nicê hay h́nh thức khác xét là phù hợp ).

Hát

IV. Lời nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Cs: Trong Đức Kitô, thế giới được giao hoà với Thiên Chúa và Thiên Chúa trao cho chúng ta sứ điệp hoà giải của Ngài. Là những sứ giả của Đức Kitô và được trao phó sứ mạng tiếp tục công tŕnh hoà giải của Ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

Cs: Khi chúng con cùng nhau cầu nguyện theo những truyền thống khác nhau,

: V́ Cha là Đấng Thánh, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con cùng nhau đọc Sách Thánh bằng ngôn ngữ khác nhau và trong những hoàn cảnh sống khác nhau,

: V́ Cha đă tỏ ḿnh ra cho chúng con, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con thiết lập mối liên hệ huynh đệ giữa người Do thái, người Công giáo, người Hồi giáo, khi chúng con phá đổ những bức tường của sự vô cảm và hận thù,

Cđ: V́ Cha là nhân hậu, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con xây dựng công lư và t́nh liên đới, khi chúng con không c̣n kinh hăi nhưng hết ḷng tin tưởng,

Cđ: V́ Cha là Đấng ban ơn trợ lực, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Ở bất cứ nơi đâu có người đau khổ v́ chiến tranh và bạo lực, v́ bất công và bất b́nh đẳng, v́ bệnh tật và định kiến, v́ nghèo đói và thất vọng, xin dẫn chúng con đến cùng thập giá Đức Kitô và đến với nhau,

Cđ: V́ Con Cha đă bị mang thương tích, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Cùng với các Kitô hữu nơi Thánh Địa, chúng con làm chứng rằng Đức Giêsu đă sinh tại Bêlem, đă rao giảng Tin mừng tại Galilê, đă chết và đă sống lại và chúng con làm chứng rằng Chúa Thánh Thần đă hiện xuống tại Giêrusalem; khi chúng con nài xin hoà b́nh và công lư cho mọi người, với một niềm xác tín và hy vọng chắc chắn rằng triều đại Cha đang đến,

Cđ: V́ Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Kinh Lạy Cha (Đọc theo ngôn ngữ của ḿnh)

V. Sai đi

Cộng đoàn nài xin Thiên Chúa ban phúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ giả cho Tin mừng hoà giải của Thiên Chúa. Có thể hát một bài hát để kết thúc.

Cs: Xin Chúa Cha, Đấng luôn trung tín với lời đă hứa và là Đấng luôn ban ơn trợ giúp chúng ta, nâng đỡ anh chị em trong việc bảo vệ công lư và giúp anh chị em biết cố gắng xóa bỏ đi những chia rẽ bất hoà.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Con, Đấng đă thánh hoá vùng Thánh Địa bằng sự giáng sinh và thực thi sứ mạng, bằng cái chết và sự phục sinh của Người, ban cho anh chị em ơn cứu độ, ơn hoà giải và ơn an b́nh.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đă qui tụ các Kitô hữu đầu tiên ở Giêrusalem trong sự hiệp nhất, liên kết anh chị em luôn trung tín với lời giảng dạy của các Tông đồ và sống hiệp thông huynh đệ, luôn siêng năng cầu nguyện và tham dự lễ bẻ bánh và xin Ngài ban ơn trợ lực để anh chị em biết sống và rao giảng Tin mừng.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần, ban phúc lành và ǵn giữ anh chị em, để anh chị em ra đi loan báo Tin mừng cho khắp thế giới.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Cs: Ban phép lành

Nguyện xin phúc lành b́nh an và công chính của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta; xin phúc lành của Chúa Con, Đấng lau khô nước mắt của tất cả những ai đang khổ đau trên thế giới, đồng hành với chúng ta. Và xin phúc lành của Chúa Thánh Thần, Đấng mời gọi chúng ta sống hoà giải và hy vọng, đồng hành với chúng ta từ giờ đây cho đến muôn đời.

Cđ: Amen.

Hát

KINH CẦU CHO HIỆP NHẤT

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu, 

trước ngày chịu chết v́ chúng con, 

Chúa đă nguyện cầu 

cho các Tông đồ và tất cả mọi người 

được liên kết với nhau nên một, 

như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn 

về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nh́n nhận, 

và có ḷng cam đảm để khai trừ mọi lănh đạm, 

ḷng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa 

hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con 

luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như ḷng Chúa ước ao.

Lạy Thiên Chúa T́nh Yêu hoàn hảo, 

xin giúp chúng con t́m thấy nơi Chúa 

con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục, 

đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

Tài liệu dùng trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này

được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp

Textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2011”.

+ Giuse Vũ Văn Thiên

Giám mục Giáo phận Hải Pḥng

chuyển dịch

PHẦN IV: BẢN VĂN KINH THÁNH, SUY NIỆM VÀ LỜI NGUYỆN CHO TÁM NGÀY

NGÀY THỨ NHẤT

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Jôel 2, 21-22; 3, 1-2): Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm

Đáp ca (Thánh vịnh 46): Thiên Chúa ở giữa thành

Bài đọc II (Công vụ Tông đồ 2, 1-12): Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần   

Tin mừng (Gioan 14, 15-21): Đó là Thần Khí sự thật

● Suy niệm

Tiến tŕnh của Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất được khởi đi từ Giêrusalem, từ ngày lễ Ngũ Tuần, tức là thời điểm mà Giáo hội chính thức được bắt đầu h́nh thành. Chủ đề của tuần cầu nguyện này là: “ Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. “Các tín hữu” được nói đến ở đây chính là cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, một cộng đoàn được sinh ra trong ngày Lễ Hiện Xuống, ngày mà Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, được ban xuống cho các tín hữu, như Thiên Chúa đă hứa qua tiên tri Jôel và như Đức Giêsu đă hứa vào buổi chiều hôm trước Ngài chịu thương khó và chịu chết.

Tất cả những người hiện diện trong ngày lễ Hiện xuống, đều tiếp tục sống trong cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, một cộng đoàn do thánh Giacôbê Tông đồ coi sóc. Cộng đoàn Giáo hội này là mẹ sinh ra tất cả các Giáo hội khác. Cộng đoàn này cho chúng ta thấy rơ hơn h́nh ảnh về sự hiệp nhất các Kitô hữu, là điều mà chúng ta cầu nguyện trong tuần lễ này.

Theo một truyền thống cổ xưa tại Á đông, chính nhờ được tiếp nối với cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Giêrusalem mà Giáo hội được tiếp tục lưu truyền. Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ được liên kết với Giáo hội Giêrusalem trên trời và trở thành kiểu mẫu cho mọi Giáo hội Kitô. Và v́ là sự tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem nên tất cả các cộng đoàn Giáo hội phải duy tŕ những “nét” đặc trưng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi như chuyên cần “nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”.

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem hiện nay c̣n là sự tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ một cách đặc biệt khi chấp nhận phải trả giá thương đau để làm chứng cho chân lư. Những chứng từ mà cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem đang sống để loan báo Tin mừng, nhằm xoá đi những bất công, bất b́nh đẳng cho chúng ta thấy rằng không thể cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất mà lại không cầu nguyện cho ḥa b́nh và công lư.

● Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, với quyền năng mạnh mẽ, Chúa đă sai Chúa Thánh Thần đến để qui tụ các Kitô hữu tiên khởi tại Giêrusalem, bất chấp sự hùng mạnh của đế quốc trần gian Rôma. Xin hăy qui tụ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tự hào sống và lên đường rao giảng Tin mừng b́nh an và ḥa giải tại những nơi mà bất công và bất b́nh đẳng đang hoành hành. Chúng con cầu xin Chúa nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng đă giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của tội lỗi và sự chết. Amen.


 

Hội đồng Ṭa thánh cổ vơ sự hiệp nhất các Kitô hữu

 

 

Ngày thứ hai: Làm chứng cho Chúa bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân về Ngài

 

Ư tưởng chính: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện ǵ vậy? (Lc 24, 17)

Các bài đọc:

Bài đọc I: Gr 1, 4-8: Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi

Đáp ca: Tv 98 (97): Hát lên mừng Chúa một bài ca mới

Bài đọc II: Tđcv 14, 21-23: Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ

Tin mừng: Lc 24, 13-17a: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện ǵ vậy?

Suy niệm:

Chia sẻ cho người khác những kinh nghiệm mà ḿnh có về Thiên Chúa là một cách thức làm chứng hữu hiệu rằng chúng ta tin vào Ngài. Việc chúng ta tôn trọng, chú ư, lắng nghe nhau, sẽ giúp chúng ta không những nhận ra Thiên Chúa nơi con người  mà c̣n cả nơi những điều mà người ấy trao đổi với chúng ta.

Bài đọc I cho chúng ta thấy Thiên Chúa đă kêu gọi ngôn sứ Giêrêmia. Được gọi như thế, Giêrêmia có bổn phận phải chia sẻ những ǵ mà ông đă lănh nhận để nhờ đó, mọi người biết lắng nghe và xây dựng đời sống của ḿnh trên nền tảng Lời Chúa.

Bài đọc II trích sách Tông đồ Công vụ cũng cho thấy thời kỳ Giáo hội sơ khai, các môn đệ cũng nhận được lời mời gọi ra đi loan báo Lời Thiên Chúa.

Bài đáp ca mời gọi chúng ta dâng lên Chúa một bài ca tán tụng và cảm tạ.

Bài Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta h́nh ảnh Đức Giêsu là Đấng đến giải thoát chúng ta khỏi mù tối và mọi nỗi thất vọng. Ngài đến để giúp chúng ta kinh nghiệm về Thiên Chúa trong kế hoạch duy nhất của Ngài.

Trong suốt tuần cầu nguyện cho sự hợp nhất các kitô hữu, chúng ta hăy lắng nghe những tín hữu khác nói về niềm tin của họ và nhờ đó, chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa qua rất nhiều cách thức mà Ngài muốn tỏ ḿnh ra cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng hăy nghĩ đến việc áp dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại. Bởi lẽ những phương tiện truyền thông hiện đại có thể giúp chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của ḿnh một cách rộng răi hơn và như thế, nó tạo nên một cộng đồng sống đức tin rộng hơn, xa hơn cả thực tại hoàn toàn thể lư.

Việc chúng ta biết lắng nghe nhau sẽ làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin và t́nh yêu. Dù chứng tá của mỗi người và mỗi cộng đoàn có khác nhau nhưng chúng ta thấy rằng chúng ta được liên kết với nhau trong cùng một lịch sử, đó là lịch sử của t́nh yêu Thiên Chúa được mạc khải cho chúng ta nơi Đức Giêsu.

Lời  nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Đấng điều khiển lịch sử, chúng con tạ ơn Chúa, v́ chúng con được lắng nghe những người anh chị em nói cho chúng con biết về đức tin của họ, qua đó họ làm chứng cho chúng con thấy Ngài đang hiện diện trong cuộc sống của họ. Chúng con ca tụng Chúa về những kinh nghiệm sống rất phong phú nơi mỗi cá nhân cũng như của mỗi cộng đoàn. Qua những kinh nghiệm này, chúng con cùng nhận ra một lịch sử duy nhất đó là lịch sử  của Đức Giêsu Kitô. Xin hăy ban cho chúng con ḷng can đảm và sức mạnh để chúng con có thể tŕnh bày đức tin cho những người chúng con gặp gỡ, nhờ đó họ nhận ra sứ điệp của Lời Ngài.

Những câu hỏi gợi ư suy tư:

1. Bạn có thường nói về Tin mừng hay chỉ nói về những điều này điều kia?

2. Bạn hay cộng đoàn của bạn có mở ḷng ra để đón nhận kinh nghiệm của những người khác?

3. Bạn đă đủ cởi mở để nói về đức tin của ḿnh cho những người khác và để làm chứng cho người ta thấy Thiên Chúa đang hiện diện trong các kinh nghiệm cá nhân của bạn về sự sống và sự chết?

4. Bạn có ư thức được tiềm năng lớn lao và hữu ích mà các phương tiện truyền thông hiện đại mang lại cho Giáo hội hôm nay?

 

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 2010 - Ngày thứ ba: Làm chứng cho Chúa bằng việc lắng nghe

 

Ngày thứ ba: Làm chứng cho Chúa  bằng việc lắng nghe

 

Ư tưởng chính: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đă xảy ra trong thành mấy bữa nay.” (Lc 24,18).

Các bài đọc:

Bài đọc I 1Sm 3,1-10: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, v́ tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”

Đáp ca Tv 22 (23): Chúa là mục tử chăn dắt tôi.

Bài đọc II Cv 8,26-40: Philípphê loan báo Tin Mừng Đức Giêsu.

Tin mừng Lc 24,13-19: Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.

Suy niệm:

Lớn lên trong đức tin là cả một  tiến tŕnh dài. Ngày nay chúng ta thường quá bận rộn với cuộc sống và phải đương đầu với rất nhiều bổn phận và trách nhiệm nên không dễ ǵ chúng ta có thể nhận ra được t́nh yêu của Thiên Chúa được bày tỏ cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày và trong những kinh nghiệm khác nhau của chúng ta. Nếu chúng ta cứ để ḿnh lo lắng về mọi chuyện và ngập đầu công việc, chúng ta sẽ có nguy cơ không c̣n nhận ra ngay cả thực tại mà chúng ta đang thấy. Giống như các môn đệ Đức Giêsu trong bài Tin mừng, trong khi chúng ta chỉ thấy một phần của chân lư nhưng đôi khi chúng ta lại nghĩ là chúng ta đă biết cả thực tại và chúng ta cố gắng giải thích cho người khác về quan điểm của ḿnh. Trên thế giới ngày nay, chúng ta được mời gọi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố, bất ngờ cũng như thường nhật, của cuộc sống.

Bài đọc Cựu Ước hôm nay nhắc lại cho chúng ta thấy Thiên Chúa đă kêu gọi và mời gọi Samuen làm chứng cho Ngài như thế nào. Nhưng để làm chứng cho Lời Ngài, trước hết, Samuen phải nghe được Lời Ngài. Muốn nghe được lời Thiên Chúa th́ cần phải sẵn ḷng lắng nghe Ngài.

C̣n trong Bài đọc trích sách Tông đồ Công vụ, chúng ta cũng nhận thấy Philiphê và hoạn quan người Ethiopie rất sẵn ḷng lắng nghe Lời Chúa. Họ sẵn sàng trả lời ngay những câu hỏi được đặt ra cho ḿnh và như thế là họ đă làm chứng về đức tin của ḿnh. Họ chăm chú lắng nghe rồi trả lời.

Thánh vịnh về người Mục tử nhân lành phản ảnh niềm tin tưởng sâu xa của người đă ư thức được quan tâm yêu thương của Thiên Chúa. Ngài qui tụ đoàn chiên và dẫn chúng tới đồng cỏ xanh tươi.

Trong suốt tuần cầu nguyện cho các kitô hữu được hiệp nhất, chúng ta ư thức rằng Thiên Chúa hiện diện trong tất cả các biến cố đang xảy ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp gỡ những người thân quen cũng như những người vẫn c̣n xa lạ. Trong khi gặp gỡ như thế chúng ta có thể học được những kinh nghiệm thiêng liêng của người khác và nhăn quan của chúng ta về Thiên Chúa cũng được đổi mới. Khi ư thức được về sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta được khích lệ  xây dựng sự hiệp nhất giữa các kitô hữu.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Mục tử nhân lành. Chúa đến gặp gỡ và đồng hành với chúng con mọi ngày trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra tất cả những ǵ Chúa đă làm cho chúng con. Xin hăy giúp chúng con biết mở ra với tất cả những điều Chúa đă ban tặng cho chúng con và xin qui tụ chúng con thành một đàn chiên duy nhất.

Những câu hỏi gợi ư suy tư:

1. Bạn đă nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn khi nào?

2. Bạn có để ư đến những biến cố vui, buồn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới và theo bạn, các cộng đoàn Giáo hội có thể cùng nhau làm ǵ trước các biến cố này?

3. Để làm chứng cho đức tin của ḿnh, chỉ biết lắng nghe thôi, theo bạn đă đủ chưa hay c̣n phải làm điều ǵ khác nữa? 

 

4. Làm sao bạn vẫn có thể nhận ra được Thiên Chúa đang hiện diện dù thực tại không cho bạn thấy điều ấy?

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 2010 - Ngày thứ ba: Làm chứng cho Chúa bằng việc lắng nghe

 

 

Ngày thứ tư: Làm chứng bằng việc trân trọng di sản đức tin của tiền nhân

 

Ư tưởng chính: Đức Giê-su hỏi : "Chuyện ǵ vậy?" Họ thưa : "Chuyện ông Giêsu Nadarét. (Lc 24,19)

Các bài đọc:

Bài đọc I Đnl 6, 3-9: Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất

Đáp ca Tv 34: Tôi sẽ chúc tụng Chúa trong lúc mọi lúc

Bài đọc II Cv 4,32-35: Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một ḷng một ư.

Tin mừng Lc 24, 17-21: Trước đây, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en.

Suy niệm:

Tất cả chúng ta đều mắc nợ các bậc tiền nhân món nợ ân t́nh bởi v́ các ngài đă để lại cho tất cả chúng ta một di sản đức tin làm nền tảng cho đời sống kitô hữu của chúng ta hôm nay. Có biết bao nhiêu người  đă biết dùng lời cầu nguyện và đời sống chứng nhân để truyền lại đức tin của họ cho các thế hệ tiếp sau. Chẳng hạn ở Ailen, chúng tôi được thừa hưởng một di sản đức tin Kitô giáo tuyệt vời. Chúng tôi có thánh Ninian, sống vào thế kỉ IV, thánh Colomban, thế kỉ VI và rất nhiều vị thánh vùng Celtic, họ đă hết ḷng tin tưởng vào t́nh yêu Chúa và tán tụng công tŕnh tạo dựng của Ngài. Đức tin của người Ailen được nh́n nhận có vai tṛ quan trọng trước sự bành trướng của Phong trào Cải cách thế kỷ XVI và trước ảnh hưởng của lối sống trong đời sống dân chúng từ đó đến nay.

Các bài đọc hôm nay khẳng định vai tṛ quan trọng của cộng đoàn đức tin trong việc loan truyền Lời Chúa. Bài đọc I, trích Sách Đệ Nhị Luật, cho chúng ta thấy lời cầu nguyện mà các anh chị em Do Thái vẫn hằng ngày ca tụng Thiên Chúa, thật là đẹp. Bài đáp ca mời gọi chúng ta dâng lời tán tạ Thiên Chúa v́ gia tài đức tin mà Ngài đă ban qua các bậc tiền nhân và sống đức tin của ḿnh qua việc tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Bài trích Sách Tông đồ Công vụ th́ nói cho chúng ta biết về một cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin và đức ái. C̣n bài Tin mừng giới thiệu cho chúng ta Đức Giêsu chính là trung tâm điểm trong gia tài đức tin của chúng ta.

Khi hiệp nhất với anh chị em kitô hữu trong tuần cầu nguyện này, là chúng ta đón nhận một di sản đức tin vô cùng phong phú và đa dạng của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để mọi kitô hữu ư thức rằng khi chúng ta hiệp nhất với nhau trong di sản đức tin là chúng ta thăng tiến trong đức tin.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về tất cả những người và những cộng đoàn đă lưu truyền sứ điệp Tin mừng cho chúng con, nhờ đó chúng con có nền tảng đức tin vững chắc hôm nay. Xin Chúa giúp tất cả chúng con cũng biết làm chứng cho đức tin của ḿnh để nhờ đó chúng con khích lệ người khác nhận biết Chúa  và để họ tin vào chân lư ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại.

Những câu hỏi gợi ư suy tư:

1. Ai là người đă soi sáng cho đức tin của bạn?

2. Đâu là những khía cạnh đức tin đă hướng dẫn bạn trong cuộc sống hằng ngày?

3. Những hướng dẫn quan trọng của đức tin mà bạn đă lănh nhận được là ǵ?

4. Làm thế nào bạn có thể nhận ra được Thiên Chúa đang cùng bạn lưu truyền đức tin cho các thế hệ tương lai?

 

 

 

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 2010 - Ngày thứ năm: Làm chứng cho Chúa trong khi đau khổ 

Ngày thứ năm: Làm chứng cho Chúa trong khi đau khổ

 

Ư tưởng chính: Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ h́nh như thế, rồi mới vào vinh quang của Người sao?

Các bài đọc:

Bài đọc I: Is 50, 5-9: Đấng biện hộ cho tôi luôn ở kề bên tôi

Đáp ca Tv 124: Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa.

Bài đọc II: Rm 8,35 -39: T́nh yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu.

Tin mừng: Lc 24,25-27: Người giải thích cho hai ông những ǵ liên quan đến Người.

Suy niệm:

Trong những năm vừa qua, đất nước nhỏ bé Scotland của chúng tôi bỗng dưng trở thành trung tâm thu hút sự chú ư của giới truyền thông trên toàn thế giới v́ hai biến cố đă từng xảy ra tại đây. Trước nhất, đó là vụ không tặc trên bầu trời Lockerbie và sau nữa là vụ thảm sát trẻ em ở trường Dunblane. Hai biến cố này đă làm cho mọi người chú ư đến đất nước của chúng tôi, c̣n chúng tôi, không bao giờ chúng tôi quên những vụ thảm sát tàn ác, gây nhiều thiệt hại về nhân mạng này. Hai biến cố này đă gây ra những nỗi đau khổ tang tóc ghê gớm cho rất nhiều người và hậu quả của nó không chỉ dừng lại ở mặt thể lư. Những người vô tội đă phải chết trong một hoàn cảnh đau đớn hăi hùng.

Trong bài đọc I hôm nay, Tiên tri Isaia nói rất rơ về một thực tại đau khổ. Nhưng ông nhắc lại cho chúng ta biết Thiên Chúa không bao giờ muốn nhân loại phải khổ đau. C̣n bài đáp ca lại nhắc nhở các tín hữu cần phải tin tưởng vào Đấng Cứu Độ của ḿnh. Bài đọc II, trích thư gửi tín hữu Rôma, khẳng định cách chắc chắn rằng t́nh yêu luôn mạnh nhất và đau khổ, sự dữ không bao giờ vượt thắng được t́nh yêu. Bởi v́ trước khi ban cho nhân loại sự sống lại th́ chính Đức Giêsu đă phải đón nhận cả những đau khổ tột cùng của thân phận con người, Người đă phải chịu một cơn hấp hối ghê sợ và phải chịu an táng trong mồ.

Noi gương Đức Giêsu, trong khi tiến tới sự hiệp nhất hoàn toàn, các kitô hữu, đều đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn và đau khổ của cuộc đời, cần liên đới với nhau và cùng nhau tuyên xưng rằng t́nh yêu mạnh hơn sự chết. Chúng ta cũng tuyên xưng rằng khi thân xác con người bị phân hủy hoàn toàn dưới nấm mồ th́ chính lúc đó con người mới được sinh ra, được đón nhận ánh sáng mới cũng như lời loan báo về sự sống, về ơn tha thứ và đời sống vĩnh cửu.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa thấu hiểu những nỗi  khốn khổ, đau thương của chúng con, Chúa cũng biết loài người chúng con tội lỗi và phải chết; xin hăy tha thứ, chữa lành, an ủi và nâng đỡ chúng con trong những lúc chúng con gặp gian nan thử thách.

Chúng con tạ ơn Chúa đă soi sáng những người anh chị em biết  nhận ra nơi những đau khổ của ḿnh, ánh sáng của Chúa.

Ước ǵ Thánh Thần Chúa giúp chúng con biết nhận ra ḷng thương xót của Chúa thật bao la, để nhờ đó chúng con sẽ làm cho những người anh chị em chúng con đang gặp cảnh khổ đau được vững ḷng. Xin cũng tuôn đổ Thánh Thần của Chúa trên chúng con để chúng con có thể hiệp nhất tuyên xưng và chia sẻ sự chiến thắng của Con Thiên Chúa hằng sống cho thế giới hôm nay.

Những câu hỏi gợi ư suy tư:

1. Bạn có thể làm ǵ để bày tỏ ḷng cảm thông với những người anh chị em đang đau khổ, đang gặp thử thách gian nan?

2. Qua những đau khổ mà chính bạn đă từng gặp trong cuộc đời, bạn đă rút ra được bài học khôn ngoan và sâu sắc nào cho ḿnh?

3. Làm thế nào bạn có thể liên đới với những khổ đau và áp bức mà những người nghèo trên thế giới đang phải gánh chịu và đâu là kinh nghiệm mà bạn có thể rút ra từ đó?

4. Bạn có thể minh chứng về ḷng từ ái của Thiên Chúa và về niềm hy vọng mà bạn kín múc được nơi ánh sáng thập giá Chúa Kitô như thế nào?

 

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 2010 - Ngày thứ sáu: Làm chứng cho Chúa bằng việc trung thành lắng nghe lời Kinh Thánh (Lc 24,32)

 

Ngày thứ sáu: Làm chứng cho Chúa bằng việc trung thành lắng nghe lời Kinh Thánh (Lc 24,32)

 

Ư tưởng chính: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, ḷng chúng ta đă chẳng bừng cháy lên sao?”

Các bài đọc:

Bài đọc I: Is 55, 10-11: Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.

Đáp ca Tv 119 (118)17-40: Xin mở mắt cho con nh́n thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

Bài đọc II: 2Tm 3, 14-17: Tất cả những ǵ viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng.

Tin mừng: Lc 24,28-35: Đức Giêsu mở ḷng các môn đệ để các ông hiểu lời Kinh Thánh.

Suy niệm:

Các tín hữu cần dành ưu tiên cho việc khám phá Lời Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và tham dự các bí tích. Nhờ việc trung thành lắng nghe công bố Lời Chúa và nhờ việc nhiệt thành đọc các sách Kinh Thánh, họ sẽ mở ḷng, mở trí để đón nhận chính Lời Thiên Chúa. Đức Giêsu đă hứa với các môn đệ rằng sau khi về trời Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Thần xuống để Chúa Thánh Thần giúp họ hiểu Lời của Chúa và hướng dẫn họ tới chân lư vẹn toàn.

Trong lịch sử, các kitô hữu đă không thống nhất với nhau cả về các đọc và cách hiểu Lời Chúa. Họ thường dùng Kinh Thánh để nhấn mạnh đến những bất đồng hơn là để kiếm t́m ḥa giải. Thật may mắn, gần đây, nhờ Sách Thánh, các kitô hữu đă sát lại gần nhau để kiếm t́m hiệp nhất. Việc nghiên cứu Kinh Thánh chung với nhau là một trong những phương cách giúp  mọi người cùng nhau lớn lên trong đức tin. Tiến tŕnh mà chúng ta cử hành trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu chắc chắn giúp chúng ta, đều là kitô hữu, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau cố gắng hiểu và sống Lời Chúa.

Ngôn sứ Isaia nhắc lại cho chúng ta thấy rằng Lời Chúa mang lại hiệu quả thực sự bởi v́ nó được công bố bằng sức mạnh. Lời Chúa sẽ chẳng trở về với Ngài nếu chưa đạt kết quả nhưng trái lại nó sẽ làm cho mục đích mà Thiên Chúa muốn gửi tới được trở nên hữu hiệu. Sứ điệp này cũng được nói đến trong những lời Phaolô mời gọi Timôthê tin vào sự hữu hiệu của Lời Sách Thánh như một khí cụ giúp các kitô hữu sống thánh thiện.

Bài đáp ca tán tụng Lời và giới luật của Chúa và xin Ngài giúp chúng ta biết biện phân để yêu mến Lề Luật thánh.

Trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu, chúng hăy cầu xin cho tất cả các kitô hữu biết đào sâu hơn nữa mầu nhiệm mạc khải thần linh đúng như được nó được mạc khải cho chúng ta trong Sách thánh. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu sâu hơn nữa Lời Chúa và giúp chúng ta cùng hướng đến một đức tin để một ngày kia tất cả mọi người cùng qui tụ quanh một bàn tiệc duy nhất của Chúa.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa v́ Chúa đă ban Lời của Chúa qua Kinh Thánh để cứu độ chúng con. Chúng con cũng cảm tạ Chúa về những người anh chị em cùng chia sẻ Lời Chúa với chúng con, nhờ đó chúng con cùng khám phá t́nh yêu phong phú diệu kỳ của Chúa. Xin hay ban Chúa Thánh Thần soi sáng chúng con, để nhờ Lời Chúa, chúng con biết kiếm t́m sự hiệp nhất toàn vẹn.

Những câu hỏi gợi ư suy tư:

1. Đâu là những đoạn Kinh Thánh ư nghĩa nhất đối với bạn?

2. Ai hay điều ǵ đă làm nảy sinh nơi bạn ḷng say mê Tin Mừng và ước muốn được làm chứng cho Đức Kitô?

3. Đoạn Kinh Thánh nào đă giúp bạn hiểu hơn chứng nhân của các kitô hữu khác?

4. Theo bạn, làm thế nào để có thể sử dụng Kinh Thánh một cách có hiệu quả hơn  trong đời sống và trong lời cầu nguyện hằng ngày của Giáo Hội?

 

Ngày thứ bảy: Làm chứng bằng niềm hy vọng và tín thác

 

Ư tưởng chính: Sao lại hoảng hốt? Sao ḷng anh em c̣n ngờ vực? (Lc 24,38)

Các bài đọc:

Bài đọc I: G 19,23-27: Chính tôi sẽ được ngắm nh́n Thiên Chúa.

Đáp ca Tv 63 (62): Linh hồn con đă khát khao Ngài.

Bài đọc II: Cv 3,1-10: Cái tôi có, tôi cho anh đây!

Tin mừng: Lc 24,36-40: Các ông kinh hồn bạt vía.

Suy niệm:

Trong cuộc đời, và trong hành tŕnh đức tin, có những lúc các kitô hữu c̣n nhiều ngờ vực. Nếu họ không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh, th́ dù có gặp gỡ nhau, họ không giải toả được những ngờ vực này, thậm chí c̣n làm cho chúng thêm trầm trọng hơn.

Những ai tin vào Đức Kitô phải xác tín rằng Thiên Chúa đang hiện diện với họ ngay cả khi họ không nhận ra và không cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Nhờ sự phó thác, hy vọng và cậy trông, họ có thể chứng minh rằng đức tin sẽ giúp  họ vượt lên mọi giới hạn cá nhân và những thử thách ngờ vực.

Nhân vật Gióp cho chúng ta mẫu gương của một người phải đương đầu với những nghịch cảnh và thử thách và một người dám đối thoại thân t́nh với Thiên Chúa. Dù thế nào th́ trong niềm tin và niềm hy vọng, ông vẫn tin tưởng rằng Thiên Chúa ở với ông. Trong câu chuyện người bại liệt được sách Tông đồ Công vụ thuật lại, chúng ta cũng thấy Phêrô và Gioan đă hành động với một ḷng tin tưởng và xác tín như vậy. Ḷng tin của họ và danh Đức Giêsu đă giúp họ dám làm chứng mạnh mẽ trước những người hiện diện.

Bài đáp ca hôm nay chính là một lời cầu nguyện bày tỏ ḷng khát vọng sâu xa vào t́nh yêu không lay chuyển của Thiên Chúa.

Việc chúng ta gặp gỡ nhau trong tuần cầu nguyện cho các kitô hữu được hiệp nhất này không những giúp các cộng đoàn của chúng có thể cùng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, mà c̣n giúp họ làm chứng về t́nh yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa dành cho loài người, về ḷng trung thành của Ngài với Giáo Hội duy nhất mà chúng ta được mời gọi tiến tới.

Khi chúng ta cùng nhau làm chứng cho t́nh yêu Thiên Chúa trong sự hiệp nhất, th́ lời chứng của chúng ta càng có giá trị.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa của niềm hy vọng, xin giúp chúng con nhận ra chương tŕnh mà Chúa muốn nơi Giáo Hội của Chúa và xin làm cho chúng con biết vượt lên mọi hoài nghi ngờ vực. Xin tăng cường niềm tin của chúng con vào sự hiện diện của Chúa để tất cả người tin vào Chúa có thể cùng nhau thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lư. Chúng con cầu xin đặc biệt cho những người c̣n đang hoài nghi ngờ vực và những người đang sống trong tối tăm của hiểm nguy và sợ hăi. Xin Chúa hăy ở với họ và xin ban cho họ nhận ra rằng Chúa đang hiện diện với họ nhờ đó họ được an ủi vui mừng.

Những câu hỏi gợi ư suy tư:

1. Làm thế nào để  bạn có thể vượt qua với những nỗi sợ hăi và ngờ vực của chính bạn?

2. Trong trường hợp nào, thái độ của bạn có thể đă làm cho người khác phải lo âu sợ hăi?

3. Trong hoàn cảnh nào mà bạn đă phải đối diện với những sợ hăi và nghi ngờ của ḿnh và qua đó đă làm chứng cho niềm tin của bạn vào Đức Giêsu khi vượt qua được những thử thách khó khăn ấy?

4. Làm thế nào để các cộng đoàn kitô hữu có thể cùng nhau dấn thân trong đức tin và đức cậy?

 

Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 2010 - Ngày thứ tám: Làm chứng cho Chúa bằng việc niềm nở đón tiếp mọi người

 

Ngày thứ tám: Làm chứng cho Chúa bằng việc niềm nở đón tiếp mọi người

 

Ư tưởng chính: “Ở đây các con có ǵ ăn không?” (Lc 24,41)

Các bài đọc:

Bài đọc I: St 18,1-8: Tôi sẽ đem đến một chút bánh để các ngài bồi dưỡng

Tv 146 (145): Ngài bênh vực người bị áp bức và ba n bánh cho người đói khát

Rm 14,17-19: Chúng ta hăy theo đuổi những ǵ đem lại b́nh an và xây dựng cho nhau.

Lc 24,41-48: Và Người mở ḷng trí họ hiểu Thánh Kinh

Suy niệm:

Ngày nay, nhờ phương tiện thông tin internet, chúng ta trở thành những người hàng xóm láng giềng cùng sống trên địa cầu dường như nhỏ bé và đông dân cư. Cũng giống như thời của Luca, có rất nhiều cá nhân và cộng đoàn đă phải bỏ quê hương để t́m nơi định cư ở nước ngoài. Những cộng đoàn của chúng ta hôm nay đă tiếp cận với những tôn giáo mới và những nền văn hoá khác biệt, nhờ việc nhiều tín hữu thuộc các tôn giáo lớn  trên thế giới đến định cư và chung sống.

Trong tuần cầu nguyện cho các tín hữu kitô được hiệp nhất, chúng ta ghi nhận sự ân cần đón tiếp trong t́nh huynh đệ của các kitô hữu của các Giáo Hội khác nhau, trong hành tŕnh tiến tới hiệp nhất. Đức Kitô kêu gọi chúng ta hăy đón tiếp những ngoại kiều, đồng thời Người cũng kêu gọi chúng ta hăy để cho mọi anh chị em đón tiếp, v́ mọi người đă trở nên người thân cận với nhau. Điều rơ ràng là nếu chúng ta không thể thấy Đức Kitô nơi người khác, th́ chúng ta cũng không thể gặp được Người bằng bất cứ cách nào.

Tác giả sách Sáng Thế đă kể lại cho chúng ta việc Abraham nhiệt t́nh đón tiếp Thiên Chúa, khi ông mở rộng cửa và thân t́nh đón tiếp người ngoại kiều.

Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, cũng luôn nâng đỡ người tù tội, người mù loà và khách kiều cư. Thánh vịnh chúng ta đọc hôm nay là lời tôn vinh Thiên Chúa v́ sự tín trung vĩnh cửu của Ngài, và tạ ơn Ngài v́ tất cả những ǵ Ngài đă ban cho chúng ta.

Thư gửi Giáo đoàn Rôma nhắc chúng ta rằng Nước Trời được thể hiện qua sự công chính, ḥa b́nh và niềm vui trong Chúa Thánh Thần.

Đức Kitô phục sinh quy tụ các môn đệ, ăn uống với họ và họ đă nhận ra Người. Người đă nhắc họ nhớ lại những ǵ Kinh Thánh đă nói về Người, đồng thời giải thích cho họ những điều họ chưa hiểu. Như thế, Người giải phóng họ khỏi sự nghi ngờ, sợ hăi, và sai họ đi làm chứng về những điều họ đă thấy và đă nghe. Khi chủ động gặp gỡ các môn đệ, Người cho họ lănh nhận b́nh an của Người. Ơn b́nh an do Đức Giêsu trao ban nhằm đ̣i quyền lợi cho người bị áp bức, cứu giúp người đói đói khát và nâng đỡ lẫn nhau. Đó là những ân huệ của một thế giới mới, thế giới của sự phục sinh. Trong mọi hoàn cảnh, chính khi kiên tâm phục vụ người khác và khi nhiệt thành đón nhận anh chị em trong đức tin mà các kitô hữu đă được gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Cũng giống như các môn đệ, chúng ta có thể gặp gỡ Đức Kitô khi chúng ta quảng đại chia sẻ cho anh chị em đời sống và những tài năng của ḿnh.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa t́nh yêu, Chúa đă ân cần đón tiếp chúng con trong Đức Kitô. Chúng con nhận ra rằng, chính khi quảng đại chia sẻ với anh chị em ḿnh là lúc chúng con nhận ra Chúa. Xin ban cho chúng con được hiệp nhất với nhau khi chúng con đang cùng nhau tiến bước và được gặp gỡ Chúa trong mỗi người chúng con . Khi nhân danh Chúa đón tiếp một người xa lạ, xin cho chúng con biết làm chứng cho sự ân cần và ḷng nhân hậu của Chúa.

Những câu hỏi gợi ư suy tư:

1. Trong xứ sở của bạn, việc đón tiếp người ngoại kiều hoặc người xa lạ được thực hiện như thế nào?

2. Trong môi trường cụ thể bạn đang sống, người xa lạ có được đón tiếp chu đáo hoặc có được một cuộc sống b́nh thường không?

3. Bạn đă tỏ ḷng biết ơn thế nào đối với một người rất sẵn sàng và ân cần đón tiếp bạn?

4. Thập giá đă chứng tỏ cho chúng ta thế nào về sự ân cần bao dung của Thiên Chúa như một sự ân cần bao dung được trải nghiệm trong sự từ bỏ chính ḿnh?


 

Hội đồng Giáo hoàng Cổ vơ sự hiệp nhất các Kitô hữu

 

 

Trang chia sẻ

Trang chủ(Home)