DANH SÁCH LINH MỤC GỐC GIÁO PHẬN BẮC NINH tại Hoa Kỳ 2005 - 2006

Xếp thứ tự theo năm thụ phong Linh Mục

Họ và Tên

Địa Chỉ & Điện Thoại

Nguyên Quán

Năm Sinh

Chịu Chức

1

. Peter Chu Ngọc Thành

2407 E. Holcombe Blvd #B6 Houston, TX 77021 * 713-747-8774

Thọ Ninh

1927

1955

2

. Joseph Nguyễn Văn Khấn

12772 Louise St., Garden Grove, CA 92841 * 714-539-0680

Thanh Rã

1933

1963

3

. Peter Nguyễn Đình Đệ

358 River View Dr., San Jose, CA 95111 * 408-629-3760

Thọ Ninh

1939

1966

4

. Peter Chu Quang Minh, SJ

(Dòng Tên) 5322 Flanklin Ave., Los Angeles, CA 90027 * 323-460-6404

Thọ Ninh

1939

1968

5

. Joseph Nguyễn Đức Trọng

4835 S. Pearl St., NV 89121 * 702-821-1459

Thanh Rã

1942

1969

6

. Vincent Nguyễn An Ninh

19341 Stephens Dr., Eastpoint, MI 48021 * 586-779-6322

Ngọc Bảo

1943

1971

7

. Joseph Nguyễn Văn Thư

P.O. Box 59300 San Jose, CA 95159 * 408-593-0019

Đạo Ngạn

1944

1971

8

. Joseph Nguyễn Bình An

2612 Brookfield Dr., Midway Park, NC 28544 * 910-577-5632

Ngô Khê

1946

1972

9

. Joseph Nguyễn Công Hoán

4875 E. Grant Ave., Fresno, CA 93727 * 559-485-9467

Trại Lại

1939

1973

10

. Joseph Nguyễn Ngọc Ban, CMC

Về với Chúa ngày 29-6-2010 tại bệnh viện Saint John, Joplin, Missouri

Xuân Hòa

1938

1973

11

. Vincent Nguyễn Quang Thế

2401 N. Gale Ave., # K, Peoria, Il. 61604 * 317-417-7331

Ngọc Bảo

1946

1975

12

. Joseph Nguyễn Văn Thành

2333 Chanticleer Ct. Lincohn, NE 68521 * bothanh@yahoo.com

Lục Nam

1950

1989

13

. Joseph Nguyễn Trọng Tước, SJ

(Dòng Tên) 2309 Gaylord St., Denver, CO 80205 * 720-377-9429

Đạo Ngạn

1952

1989

14

. Joachim Nguyễn Đình Đàm

5200 Greenridge Dr., Pittsburgh, PA 15236 * 412-881-8115

Ngăm Giáo

1957

1992

15

. JB. Trần Văn Tân

P.O. Box 274 Bayard, IA 50029 * 712-651-2676

Hưng Yên

1957

1992

16

. Joseph Nguyễn Duy Hùng

505 W. Granger Ave., Modesto, CA 95350 * 209-524-7596

Phúc Yên

1953

1993

17

. Joseph Nguyễn Văn Huyền

1717 El monte Ave., Sacramento, CA 95815 * 916-925-3584

Làng Bỉ

1958

1995

18

. Dom. Nguyễn Khoái, ICM

217 W. 4th St., Dayton, OH 45402 * dominicng00@hotmail.com

Làng Bỉ

1954

1996

19

. Tom. Nguyễn Văn Chánh

P.O. Box 587 Henderson Station, Breaux Bridge, LA 70517 

Nghĩa Mỹ

1954

1996

20

. Anthony Nguyễn Văn Lập

P.O. Box 338 Amelia, LA 70340 * 985-631-3194

Lục Nam

1952

1996

21

. Joseph Hoàng Văn Thuận

1 Peter Yorke Way, San Francisco, CA 941109 * 415-242-9409

Xuân Lai

1956

1997

22

. Vinc M. Nguyễn Đức Thành,CSsR

(DCCT) 2121 Apollo Rd, Garland TX 75044 * 972-496-6988

Ngô Xá

1966

1997

23

. GB. Nguyễn Văn Thịnh, SDB

428 S. Mission Dr., San Gabriel, CA 91776 * 626-589-5635

Tử Nê

1957

1999

24

. Trần Văn Chúc

New York

Đại Lãm

1956

1999

25

. Joseph Nguyễn Văn Nguyên

5069 Willowbrook Dr., New Orleans, LA 70129 * 504-782-8188

Đại Lãm

1961

2002

26

. Vincent Nguyễn Đình Truyền

17400 Peak Ave., Morgan Hill, CA 95037 * 408-779-3959

Thọ Ninh

1971

2003

27

. Dom. Nguyễn Phi Long,CSsR

(DCCT) 3912 S. Ledbetter Dr., Dallas. TX 75236 * 972-296-6735

Phuợng Mao

1974

2003

28

29

30

31

. Ngô Văn Thích, dòng Đa Minh

. Phan. Xaviê Trần Gia Điền,CSsR

. Joseph Nguyễn Đức Dũng

Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR

915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204 * 703-898-4893

(DCCT) 3912 S. Ledbetter Dr., Dallas. TX 75236

2046 Mar Vista Dr., Newport Beach, CA 92660. Tel. (949) 219-1410

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Dallas, TX

Ngô Khê

Bà cố:Từ Sơn

Thanh Dã

1952

2005

2008

2008

2010