Home »

 

 

 

 

         DANH SÁCH  CÁC LINH MỤC
      GỐC GIÁO PHẬN BẮC NINH TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM

Giáo Phận Sàigòn

 

stt

 

         Qúy Danh

 

Năm
Sinh

 

Năm
L.M.

 

   Quê
   Gốc

 

   Địa Chỉ hiện nay

 1

Tôma Dương Ngọc Phán

1927

1954

H.Yên

Nhà Hưu dưỡng LM Bắc Ninh Thủ Đức,
Về với Chúa ngày 18-7-2008

 2

Pet.Nguyễn thiện Thuật

1924

1952

B.Ninh

Nhà Hưu dưỡng TĐ. Dt. 08.896.1339

 3

Ignatio Nguyễn Đức Trị

1910

1930

B.Giang

Về với Chúa ngày 12-1-2011

 4

Jos.Nguyễn Bá Chính

1925

1954

T.Nguyên

Nhà Hưu dưỡng TĐ - Dt. 08.722.3636

 5

Jos.Nguyễn văn Tịch

1925

1960

B.Ninh

Nhà Hưu dưỡng TĐ - Dt. 08.722.1016

 6

Tom.Nguyễn văn Lễ

1946

1974

B.Giang

Nhà Hưu dưỡng TĐ - Dt. 08.722.4397

 7

Jos.Vũ Anh Tuấn

1952

1994

B.Ninh

Nhà Hưu dưỡng TĐ

 8

Joachim Nguyễn đăng Chí

1933

1965

B.Ninh

Về với Chúa ngày 29-11-2012

 9

Ignatio Nguyễn Đức Chấn

1919

1944

B.Giang

Tu viện Rosa Lima Bình thọ, Thủ Đức. Dt. 08.8960288

10

Dom.Nguyễn thế Hoạt

1941

1970

B.Giang

Gx.Từ Đức,Thủ Đức.   Dt. 08.8978.713

11

Pet.Nguyễn Văn Nhuận

1940

1968

B.Giang

Gx.Lam sơn, Gò Vấp. Dt. 08.8947887

12

Barn.Trần Cương Quyết

1946

1973

P.Diệm

Gx. Thăng Long. Q.11. Tp.HCM.
Dt. 08.8581174

13

Jos.Nguyễn văn Trọng

1944

1970

B.Giang

Gx.Tân Phú Hòa.Q.Tân Phú Tp.HCM. Dt. 08 8617382

14

Jos.Nguyễn Trọng Sơn

1959

1992

B.Giang

Đại chung viện Thánh Giuse. Q.1. TP.HCM

15

Dom Lê Đăng Ảnh

1950

1979

Huế

Thủ Dức. Dt.087269492

                                               Giáo phận Xuân Lộc

16

Đaminh Nguyễn văn Lãng

1921

1951

Bắc Ninh

Nguyên Giám mục Xuân Lộc
Về với Chúa ngày 22-2-1988

17

JB Thân Toàn Vinh (Túc )

1931

1959

B.Ninh

Giao xú Thết Nham-XL

18

Joakhim Nguyễn văn Hiểu

1937

1967

B.Ninh

Gx Bắc Minh .Dt 061.3519137

19

Jer.Nguyễn văn Thao

1944

1971

B.Ninh

Gx.Thánh Mẫu.Gia Kiệm

20

Jos Nguyễn văn Sáu

1958

1996

V.Yên

Gx.Phước Lý. Nhơn trạch

21

Jos. Đỗ văn Nguyên

1942

1972

V.Phuc

Gx.Thái lạc.Dt.061.3525.895

22

Jos Nguyễn văn Học

1948

1987

B.Ninh

Gx.BắcThần. Nhơn Trạch

23

Dom.Nguyễn văn Lương

1949

1997

B.Giang

Gx Long Phước.Dt 061.3542026

24

Jos Nguyễn Đan Quế

1945

1975

B.Ninh

Gx Xuân Hòa Tam hiệp

25

Pet Nguyễn văn Thân

1940

1968

B.Ninh

Gx Đại lộ Hố Nai. ĐN.

26

Jos.Vũ văn Nhuần

1960

2001

B.Ninh

GxThuận An. Dt.061.3861728

27

Jos. Nguyễn Mạnh Tăng

1940

1970

B.Giang

Gx Thanh bình. Dt.061.3868039

28

Joak.Phạm Hiệp

1967

2001

B.Ninh

Gx Minh Tâm Dt.061.3964486

29

Jos.Nguyễn văn Tề

1949

1996

B.Ninh

Gx Đồng Tâm Long Khánh

30

Jos.Nguyễn văn Tịch

 ?

2006

B.Giang

Gx Hà Nội .Hố Nai- BH

                                               Giáo Phận Phú Cường ( cập nhật ngày 11-1-11)

31

Giuse Lê Thanh Quang

1929

1958

Vĩnh Yên

Về với Chúa 12 tháng 7 năm 2010

32

Giuse Nguyễn văn Cung

1932

1960

Bắc Ninh

Nghỉ hưu, Dt. 0650 3826 991

33

Vincente Trần Thế Thuận

1943

1972

Bắc Giang

Gx Mỹ Vân, Lạc An, Bình Dương. DT 0650 3656 185
DĐ: 0946 723 193

34

Gioan Võ Hoàng Sinh

1956

1989

B.Ninh

Gx. Thánh Linh, Tân Biên, T. Tây Ninh. ĐT: 066 3874 881
DĐ: 0933 411 974

35

Micae Nguyễn Văn Giang

1967

2000

Bắc Giang

Gx. Phong Cốc, Châu Thành, T. Tây Ninh. ĐT: 066 6272 126
DĐ: 0918 266 267

36

Phaolô Nguyễn Ngọc Hưng

1969

1998

Bắc Giang

DĐ: 01683 649 399

37

Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng

1970

2002

Bắc Giang

Gx. Lộc Quang, Lộc Ninh, T. Bình Phước. ĐT: 0651 3515 019 DĐ: 0908 185 554

38

Giuse Nguyễn Ngọc Đức

1971

1999

Bắc Giang

Gx. Thượng Phúc, Lạc An, T. Bình Dương. ĐT: 0650 3656 181 – DĐ 0918 722 190

39

Giuse Nguyễn Phong Sương

1971

2002

Bắc Giang

Gx. Cây Cam, Phú Giáo, T. Bình Dương. ĐT: 0650 3688 589 DĐ 0908 501 601

40

JB. Trần Đinh Phùng

1971

2000

Bắc Giang

Gx. Thánh Tuân, Châu Thành, T. Tây Ninh. ĐT: 066 3780 396 DĐ: 0907 143 230

41

Giuse Nguyễn Hồng Ánh

1972

2002

Bắc Giang

Gx. Suối Đá, D. Minh Châu, T. Tây Ninh. ĐT: 066 3877 725
DĐ: 0909 921 646

42

Giuse Nguyễn Khắc Hoài

1973

2002

Bắc Ninh

Gx. Bến Trường, Châu Thành, T. Tây Ninh. DĐ: 0908 371 651

43

JB. Trần Xuân Minh Chánh

1974

2002

Bắc Giang

Gx. An Linh, Phú Giáo, T. Bình Dương. ĐT: 0650 3671 856
DĐ: 0984 515 060

                    Các Giáo Phận khác và các Dòng tu tại Miền Nam VN

44

Đa Minh Hoàng văn Đoàn

5-11-1912

Gm 1950

Bắc Ninh

Nguyên Giám mục GP Bắc Ninh và GP Quy Nhon
Vế với Chúa ngày 20-5-1974 tại GP Quy Nhơn

45

Jos Nguễn văn Liên

1942

1972

B.Ninh

Tòa Giám Muc KonTum

46

Jos Nguyễn tiến Lễ

1930

1961

v.Phuc

Hưu TGM Banmethuật

47

Dom.Phạm Sỹ Hiện

1958

1995

B.Ninh

Gx Vinh An Daklak

48

Fx.Nguyễn Hoàng

1959

1998

B.Ninh

Gx Km Mai.Banmethuật

49

Jos Nguyễn văn Bảo

1944

1972

N.Khê

Gxc An Hòa Da Lạt

50

Jos. Nguyễn Kim Nhật

1955

1995

B.Ninh

Gx An Hải Đà Nẵng

51

Jos Đinh trọng Tự

1939

1968

N.Bình

Gx Rạch Súc-Cần thơ dt. 071.884906

52

Jos Nguyễn văn Nam

1947

1978

B.Ninh

Gx Tân lộc -Cà Mâu

53

Pet Chu Quang Trịnh

1955

1994

B.Ninh

Gx Mỹ Phú - Sóc Trang dt.079.871583

54

Pet Chu quang Tào

1942

1970

B.Ninh

Gx Gò Quao - Kiên Giang.
Về với Chúa ngày 2-10-2008

55

Jos. Thân văn Tường

1921

1952

B.Giang

Nhà hưu Long Xuyên

56

Toma Vũ Quang Trung SJ

1955

1994

B.Ninh

Gx Hiển Linh - Thủ Đức. Dt.08.8960349

57

Cosma Hoàng văn Đạt SJ

1948

1976

Sóc Sơn
Hà Nội

Nay là Giám mục Giáo phận Bắc Ninh

58

Jos Phạm Tuấn Nghĩa SJ

 ?

2006

B.Ninh

Gx Hiển Linh Thủ Đức

59

Dom.Kiều Ngọc Linh

 ?

2005

V.Phúc

Tu Viện Lời Chúa - Bình Dương.

60

Jos.Phạm Sỹ Ân  SOB

1943

1974

B.Ninh

Tu viện Châu Thủy - Hàm Tân, Phan Thết

61

Fx.Nguyễn Đức Đạt OP

1949

1975

B.Ninh

Đền Thánh Martinô - Hố Nai, Biên Hòa

62

Jos Nguyễn văn Chữ OP

1950

1975

B.Ninh

Tu Viện Alberto - Phú Nhuận

63

Jos Nguyễn trọng Viễn  OP

1955

1994

B.Giang

Tu viện Mai Khôi - Gò vấp

64

Pet Nguyễn văn Hường  OP

1968

1985

B.Ninh

Gx Tân Hiệp - Long Thành

65 Gioan Lê văn Đoàn, Phước Sơn 1953   Y.Phong Viện Phụ Đan Viện Xitô Phước Sơn
66 Gierado Ng văn Thât, Châu Sơn 1930   Quế Võ Viện Phụ dòng Châu Sơn - Đơn Dương, Lâm Đồng.
Về với Chúa 1-4-2009
Ghi chú: Danh sách này chắc chắn là phải có sai sót. Xin eMail về hopthu@giadinhbacninh.com để bổ túc.