Sau đây là toàn văn bài giảng trong thánh lễ của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch HĐGMVN.

Kinh thưa cộng đoàn,

Tới hôm nay, ngày 24 tháng 9 là đúng một năm, ngày Đức Cha Giuse ra đi về với Chúa, để lại cho giáo phận Bắc Ninh và những người thân   biết bao nhớ nhung, luyến tiếc và buồn đau. Một năm đã trôi qua, thời gian này tạm đủ để những nỗi buồn từ từ lắng đọng lại, để chúng ta có thể nhận định rõ hơn tiếng gọi của Chúa. Quả vậy, Đức Cha Giuse đã ra đi theo tiếng gọi của Ngài. Đây là tiếng gọi cuối cùng và liên tục.

Ngay từ những phút đầu tiên, Đức Cha Giuse đã nghe theo tiếng gọi làm người, rồi tiếng gọi làm Kitô hữu, tiếng gọi làm linh mục. nhưng đặc biệt nhất là tiếng gọi làm giám mục.

Chính trong hai ơn gọi này mà Đức Cha Giuse đã chứng tỏ sự tận tâm phục vụ và tình thương yêu của ngài đối với đoàn chiên và đối với Giáo Hội.

Sau cùng là tiếng gọi về với Chúa. Đây là tiếng gọi mạnh mẽ nhất và bền bỉ nhất. Tiếng gọi này đã cho thấy con gười gắn bó với Thiên Chúa mật thiết hơn cả những mối liên hệ gia đình: vợ chồng, cha mẹ, con cái, hoặc mối liên hệ xã hội: người thân, thầy trò, bằng hữu. con người được dựng nên là để hưởng nhan Chúa. Cho nên, con người sẽ luôn khắc khoải cho đến khi được về với Chúa. Và mối liên hệ với Thiên Chúa là mật thiết hơn cả. mọi mối liên hệ gia đình, xã hội chỉ là tạm thời, sự kết hợp với Thiên Chúa là muôn đời.

Khi chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cha Giuse, chúng ta không xin cho ngài được sống lại ở đời này dù là để tiếp tục nhiệm vụ giám mục, nhưng chúng ta cầu xin để ngài kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa.

Khi chúng ta nghe các bài đọc, Lời Chúa lại muốn chỉ dạy cho chúng ta phải sống ơn gọi làm người, làm Kitô hữu, và ơn gọi trong bậc sấng của mình sao cho đẹp lòng Chúa, để cuối cùng đến lượt chúng ta, chúng ta cũng sẽ ra đi để kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa.

Bài sách Khôn Ngoan muốn hướng dẫn con người từ chỗ muốn sống lâu, sống thọ, đến chỗ muốn sống không tì ố, sống công chính. Bởi vì:

-                       Người sống đạo đức thì dù có chết trẻ cũng kể như đã sống thọ.

-                       Và người sống thọ được người ta kính trọng không phải vì nhiều tuổi, nhưng vì đã sống khôn ngoan, sống không tỳ ố.

Từ cái nhìn đạo đức như thể về đời sống con người. lời Chúa còn muoonsdaanx chúng ta lên cao hơn:

Người công chính nên hoàn thiện, dù chỉ trong thời gian ngắn thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Họ được Chúa yêu thương nên Ngài đẫn đi một nơi khác, để được hưởng hạnh phúc vô cùng.

Những người được Chúa gọi về đời sau. Tình yêu đã kết hợp họ với Thiên Chúa mạnh hơn là kết hợp với chúng ta   là những người còn sống. tai nạn cũng khong cản trở được Thiên Chúa trao ban tất cả những gì Ngài muốn cho mỗi người chúng ta.

Trong niềm tin tưởng như thế, nên thánh Phao lô trong thư gừi tín hữu Corinto đã coi thời gian sống trong thân xác này là thời gian lưu lạc xa Chúa, và mong muốn lìa bỏ thân xác để được về ở bên Chúa. Can nhắc theo đức tin là như vậy, nhưng theo đức vâng phục thì thánh Phao lô vẫn đặt ý Chúa trên hết: Chúa cho sống chết lúc nào là tùy ý Người.

Khi được gọi về đời sau, chúng ta hãy yên tâm vì chúng ta sẽ được đến ở nơi chính Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho chúng ta: "Khi Thầy ra đi, Thầy sẽ chuẩn bị cho các con một chỗ và Thầy sẽ trở lại, sẽ đưa các con đi ở với Thầy." Nơi đó không còn đau khổ, không còn chết chóc, nhưng được hưởng hạnh phúc vô cùng.

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quanh mà Cha đã ban cho Con."

Nhân lễ giỗ đầu của Đức Cha Giuse, trong tâm tình hiếu kính của đoàn con giáo phận cầu nguyện cho ngài, Thiên Chúa cũng muốn mọi người chúng ta đối diện với mầu nhiệm sự sống; sự sống thay đổi chứ không mất đi. Sự sống mỏng ròn được đưa về với sự sống vĩnh cửu được nuôi dương liên tục bằng sự sống muôn đời.

Xin Đức Cha Giuse bầu cử cho chúng con chu toàn tốt đẹp các phận vụ trần thế: sống yêu thương phục vụ và hiệp nhất, để chúng con như cũng được nghe Đức Cha Giuse hợp ý với Chúa Giêsu mà cầu nguyện:

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha ban cho Con là đoàn chiên giáo phận Bắc Ninh, tất cả cũng ở đó với con. Để họ chiêm ngưỡng vinh quang Cha đã ban cho Con.

Chúng con tin tưởng và trông đợi sẽ được như vậy.

Phaolo Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch HĐGM VN