Home »

 

 

 

 

 

GIÁO PHẬN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
       GIÁO PHẬN BẮC NINH
          Số: 126/2007 CV-TGM

 

THÔNG BÁO
LỄ GIỖ ĐẦU ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE MARIA
VÀ LỄ MÂN CÔI 2007
KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM THÁNH MẪU

 

Kính gửi: Quý cha, Quý nam nữ Tu sĩ,
Quý Ban Giáo Xứ, Các Ban Hành Giáo,
và anh chị em giáo dân Giáo phận Bắc Ninh.

Kính thưa quý Cha và anh chị em trong gia đình giáo phận,

Ngày 24/09/2007, là ngày giỗ đầu Đức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Được phép của Đức Cha Giám Quản. Giáo phận chúng ta sẽ tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse Maria.
Để tri ân Đức cố Giám mục, lễ Đức Mẹ Mân Côi, Bảo Trợ Giáo Phận năm nay được dịch vào ngày 30/09/2007. Thánh lễ sẽ được tổ chức tại Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, để cắt băng khánh thành Trung Tâm Thánh Mẫu, công trình do Đức cố Giám Mục đã khởi công và lo liệu.
Vậy chúng tôi xin thông báo chương trình như sau:


A-Lễ Giỗ:

1- Các Cha xứ tổ chức và dâng 1 Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám Mục Giuse Maria trong giáo xứ của mình.
2- Các nhà thờ trong Giáo Phận sẽ làm tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức cố Giám Mục. Trong giờ kinh tối, trước kinh vực sâu đọc 1 kinh Lạy cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh, cầu nguyện cho Ngài (từ ngày 15 đến ngày 24/09/2007).
3- Lúc 20g 30, tối ngày 23/09/2007, tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh, sẽ tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho Đức cố Giám Mục Giuse Maria.
4- Ngày 24/09/2007
- 08g00: Đón tiếp Quý Đức Cha, Quý cha, Quý khách
- 09g00: Thánh lễ Đồng tế tại Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh - Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa chủ tế.

B- Lễ Mân Côi:

Khánh thành Trung Tâm Thánh Mẫu

Ngày 29/09/2007
- 19g00: Kiệu rước Đức Mẹ – Chầu Thánh Thể – Văn Nghệ
(Xứ Phong Cốc lo việc tổ chức)
Ngày 30/09/2007
- 07g30: Đón tiếp quý khách,
- 08g00: Đón Đức Tổng Giám mục và quý cha,
- 08g15: Đồng diễn dâng hoa vãn cổ truyền kính Đức Mẹ.
- 09g00: Cắt băng khánh thành Trung Tâm Thánh Mẫu.
- 09g15: Thánh Lễ - Thánh hiến Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong-
Thánh lễ Đồng tế - Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt,
Giám Quản Giáo phận Bắc Ninh chủ sự Thánh lễ tại Từ Phong.
Kính mong Quý Cha, Quý nam nữ Tu sĩ và anh chị em giáo dân về tham dự Thánh lễ đông đủ cầu nguyện cho Đức cố Giám Mục Giuse Maria và cho Giáo phận.

Bắc ninh, ngày 25 tháng 08 năm 2007

T/M. TGM BẮC NINH
LM ĐẠI DIỆN

Jos. Trần Quang Vinh

 

Ghi chú:

- Lễ giỗ Đức cố Giám Mục Giuse Maria, xin các cha mang lễ phục Tím.
- Lễ Mân Côi và Khánh Thành Trung Tâm Thánh Mẫu, xin quý cha mang lễ phục Trắng.
- Xin các Cha xứ vận động Huynh Đoàn Giáo dân Đaminh về dự lễ giỗ Đức Cha.
- Các chị em Mân Côi toàn Giáo Phận về dâng hoa và dự lễ Bảo Trợ đông đủ. Xin chị em có mặt lúc 7g30 tại Từ Phong.
- Cả hai lễ: hát cộng đồng bộ lễ Seraphim.