Home »

 

 

 

 


Thánh Lễ Nhận Ngai Giám Mục

Của Đức Tân Giám Mục Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt

Tối nay Chủ Nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2008, trước sự hiện diện của cha Đại Diện giáo phận cũng là cha xứ nhà thờ Chính Tòa, cùng với khoảng 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, các nam nữ tu sĩ trong và ngoài giáo phận cùng đông đảo bà con giáo dân khắp nơi xa gần trong và ngoài giáo phận về tòa giám mục Bắc Ninh để chuẩn bị tham dự thánh lễ tấn phong giám mục của ngài, Đức Tân Giám Mục Bắc Ninh Cosma Hoàng Văn Đạt đã cử hành nghi thức nhận ngai giám mục tại nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh.

Nghi thức nhận ngai được bắt đầu bằng việc cha xứ nhà thờ Chính Tòa đón đức tân giám mục và đoàn đồng tế trước cửa nhà thờ Chính Tòa. Sau khi chào đón đức tân giám mục, cha xứ nhà thờ Chính Tòa đã trao Thánh Giá cho đức tân giám mục như một biểu tượng của vinh quang nhưng cũng đầy những gánh nặng và vất vả mà ngài sẽ phải gánh lấy trong nhiệm vụ chủ chăn của ngài. Hôn kính thánh giá xong, đức tân giám mục nhận bình nước phép từ tay cha xứ nhà tthờ Chính Tòa, ngài chấm tay vào bình nước phép, làm dấu Thánh Giá rồi tiến vào nhà thờ, vừa đi vừa rảy nước trên cộng đồng. Sau khi rảy nước phép xong, đức tân giám mục quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể. Sau đó ngài cùng đoàn đồng tế tiến ra bàn thờ. Sau khi hôn kính bàn thờ, cha xứ nhà thờ Chính Tòa mời đức tân giám mục đến ngai tòa để nhận ngai giám mục của ngài, rồi cha xứ nhà thờ Chính Tòa trao mitra cho giám mục. Sau khi Đức tân giám mục nhận mitra từ tay cha xứ nhà thờ chính tòa, cha chánh văn phòng đọc văn thư bổ nhiệm của Tòa Thánh. Sau khi cha chánh văn phòng đọc văn thư bổ nhiệm xong, cha xứ nhà thờ Chính Tòa đã đọc diễn văn ngỏ lời chào Đức Tân Giám mục. Trong diễn văn của mình, cha xứ nhà thờ chính tòa cũng là cha đại diện giáo phận, đại diện cho toàn giáo phận hứa tuân phục và cộng tác với đức tân giám để góp phần xây dựng và đưa giáo phận tiến lên.

Các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay cũng thật phù hợp với bối cảnh ngày nhận ngai của đức tân giám mục (Bài Đọc I; Is 5: 1-7; Bài Đọc II; Phil 4: 6-9; Tin Mừng Mt 21, 33-43). Trong bài giảng, đức tân giám mục nói đến vườn nho giáo phận, là vườn nho mà Thiên Chúa không chỉ trao ban cho đức tân giám mục nhưng Ngài cũng trao ban cho tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận phải coi sóc và giữ gìn. Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều phải cộng tác để làm cho vườn nho ấy tươi tốt và sinh nhiều hoa trái tốt. Ngài mời gọi mọi thành phần dân chúa trong giáo phận hãy nhiệt tình dấn thấn rao giảng Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa trong giáo phận.


Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa thương ban cho giáo phận thêm nhiều ơn lành cùng ban cho đức cha ơn khôn ngoan và sức khỏe để ngài dẫn dắt con thuyền giáo phận vững bước tiến về bến bình an.