Home »

 

 

 

 

 

CHÚC MỪNG TÂN GIÁM MỤC

Kính Đức Tổng Giuse,

Kính Đức Tân Giám Mục Cosma,

Chúng con vừa nghe tin Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J. làm giám mục Bắc Ninh. Chúng con xin chung vui với Đức Tổng, Đức Tân Giám mục và các thành phần dân Chúa giáo phận Bắc Ninh.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Tổng, Đức Cha mới và giáo phận Bắc Ninh.

+ Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám quản tông tòa

+Giuse Trịnh Chính Trực

+Giuse Nguyễn Tích Đức

và toàn thể linh mục, Tu sĩ, Giáo dân Giáo phận Ban Mê Thuột