Home »

 

 

 

 

Văn phòng đại diện Giáo Phận Bắc NinhHoa Kỳ
Lm Joseph Nguyễn văn Khấn
12772 Louise Street, Garden Grove CA 92841 – Phôn: (714) 539-0680

 

Nam Cali ngày 5 tháng 8 năm 2008
 
Trọng kính Đức Cha Cosma Hoàng văn Đạt, Tân Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh
 
Thay mặt anh em Linh Mục Tu Sĩ Nam Nữ, Các Chi Hội Gia Đình Bắc Ninh và những người con gốc Bắc Ninh tại Hoa Kỳ -  Chúng con rất vui mừng được tin Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bổ nhiệm Đức Cha làm Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh nhà.
 
Chúng con chân thành kính chúc Đức Cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để Giáo Phận nhà được bừng dậy như Ngày Hiện Xuống Mới , với trời mới đất mới và tâm hồn mọi người đổi mới.
 
Từ ngày Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến về Nhà Cha chúng con hằng cầu nguyện và mong mỏi có Tân Giám Mục. Ngày ấy nay đã đến, chúng con lại tiếp tục hướng tâm hồn về Giáo Phận Mẹ và cầu nguyện hơn nữa cho Đức Cha được làm tròn trách nhiệm Chúa trao phó;  đồng thời kêu gọi bà con gốc giáo phận Bắc Ninh Hải Ngoại luôn nâng đỡ Giáo Phận tinh thần cùng như vật chất để việc xây dựng được luôn phát triển.
 
Chúng con thành kính chúc mừng
 
Thay mặt anh em Linh Mục Tu Sĩ Nam Nữ, Các Chi Hội Gia Đình Bắc Ninh Hoa Kỳ   
Lm Joseph Nguyễn văn Khấn