ĐỨC TÂN GIÁM MỤC COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT VỀ THĂM GIÁO HỌ XUÂN LAI QUÊ QUÁN CỦA NGÀI. NGÀI DÂNG THÁNH LỄ TẠI QUÊ NHÀ XIN TỔ TIÊN CẦU NGUYỆN CHO NGÀI TRONG SỨ VỤ MỚI.

Tối qua, chủ nhật ngày 28 tháng 9, Đức Cha Cosma trở về quê của ngài, giáo họ Xuân Lai dâng thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên cùng xin tổ tiên cầu bầu phù hộ cho ngài trong sứ vụ mới. Trong bài giảng, Đức cha đã nhắc lại lịch sử oai hùng của giáo họ Xuân Lai. Đức Cha nhắc lại cái chết anh dũng của vị thánh tử đạo Hoàng Thế Nhẫn. Chính cái chết oai hùng của Ngài đã là hạt giống nảy sinh biết bao bông hạt cho giáo hội sau này. Đó là cha Cosma Hoàng Thế Liệu, người đã chết trên đường đi mục vụ, cha Hoàng Thế Sự và dì Nguyễn Thị Tin là những người đã noi gương thánh tử đạo dấn thân hết mình phục vụ tha nhân.

Đức Cha nói, những tấm gương ấy cũng chính là những hạt giống đã nuôi nấng và ấp ủ ơn gọi nơi ngài cũng như những người con Xuân Lai khác đang dấn thân để phục vụ tha nhân đó là Cha Cosma Hoàng Văn Thuận đang phục vụ tại San Francisco, Thầy Cosma Hoàng Thanh Quốc đang theo học thần học năm thứ tư tại Học Viện Dòng Đaminh và thầy Cosma Hoàng Văn Dũng đang theo học tại Chủng Viện Xuân Lộc. Đức Cha cũng đã nhắc nhở và khuyên nhủ bà con giáo dân hãy noi theo gương vị anh hùng tử đạo quê hương, cũng như những người đã đi trước, hãy sống thật tốt để xứng đáng là con cháu của các ngài.

Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Đức Cha đã cùng với bà con giáo dân đọc lại bài văn tế để tưởng nhớ thánh tử đạo Cosma Hoàng Thế Nhẫn, Đức cha đã cùng với ông trùm trong giáo họ cúi xuống hôn mộ thánh tử đạo Hoàng Thế Nhẫn, xin ngài cầu bầu và phù hộ Đức Cha trong sứ vụ mới.

Giuse Nguyễn Văn Huy
Giáo phận Bắc Ninh.

-----

-----

-------

-----