Toà Giám Mục Bắc Ninh

Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và anh chị em,

 
Thừa lệnh Cha Đại Diện Giuse Trần Quang Vinh con xin thông báo ngày các cha đi nhận xứ như sau:
 
  1. Thứ Sáu, ngày 22.02. 2008, Cha Đa-Minh Vũ Quang Chí sẽ về nhận xứ Tư Đình, Thánh lễ lúc 9:00
  2. Chủ Nhât, ngày 24.02.2008, Cha Andre Nguyễn Quang Phúc về xứ Tử Nê, Thánh lễ lúc 8:00
  3. Thứ Ba, ngày 26.02.2008, Cha Giuse Nguyễn Văn Chỉnh sẽ đi xứ Đại Lãm, Thánh lễ lúc 9:00
  4. Thứ Tư, ngày 27.02.2008, Cha Gioan.B Nguyễn Như Định sẽ về xứ Lai Tê, Thánh lễ lúc 9:00
  5. Thứ Năm, ngày 28.02.2008, Cha Giuse Trần Quang Khiêm sẽ về Bạch Xa, Thánh lễ lúc 9:00
Kính xin quý cha thu xếp công việc tới tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các cha trong ngày nhận nhiệm vụ nơi nhiệm sở mới.
 
Văn phòng Toà Giám mục kính báo,
--
GB. Nguyen Huy Long
Toa Giam muc Bac Ninh,
Thanh pho Bac Ninh,
VIET NAM