Home »

 

 

 

 

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

  THÀNH PHỐ BẮC NINH

 

 Số: 129/CVTGM 07-TB

V/v: Truyền chức linh mục và Phó tế.

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

GIÁO PHẬN BẮC NINH

 

Văn phòng Tòa Giám Mục Trân trọng báo tin:

     Quý thầy:

1.      Giuse Lê Quốc Chinh, sinh ngày 26/02/1974, họ Đồng Nhân, xứ Ngô Khê, Gp. Bắc Ninh

2.      Giuse Trần Văn Chỉnh, sinh ngày 20/09/1973 họ Gò Hu, xứ Đồng Chương, Gp. Bắc Ninh.

3.      Giuse Hà Mạnh Hoàn, sinh ngày 14/12/1974, họ Chanh, xứ An Tràng, Gp. Bắc Ninh.

4.      Andrê Nguyễn Quang Phúc, sinh ngày 13/03/1973, tại họ Tiên Sơn, Xứ Ngọ Xá, Gp. Bắc Ninh.

5.      Phanxiccô Xavier Bùi Quang Thuận, sinh ngày 23/01/1974, tại nhà xứ Lai Tê, xứ Lai Tê, GP. Bắc Ninh.

6.      Giuse Nguyễn Như Định, sinh năm 1953, giáo xứ Xóm Chiếu, Gp. Thành Phố Hồ Chí Minh.

7.      Đa-minh Nguyễn Minh Tân, sinh ngày 02/09/1971, tại nhà xứ Nhã Lộng, xứ Nhã Lộng, GP. Bắc Ninh.

8.      Giuse Hoàng Trọng Hựu, sinh ngày 05/10/1952, tại nhà xứ Lai Tê, xứ Lai Tê, GP. Bắc Ninh.

Sẽ được Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt truyền chức linh mục ngày 01/01/2008, tại TRUNG TÂM THÁNH MẪU TỪ PHONG .

Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc 9 giờ 00, ngày 01/01/2008.

 

Thày Giuse Đặng Văn Trọng sẽ được phong chức Phó Tế. Ngày cụ thể sẽ thông báo sau.

Xin Quý cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ và anh chị em giáo dân cầu nguyện cho các Tiến chức được nhiều ơn thánh để chu toàn nhiệm vụ Linh mục và Phó Tế.

Ghi chú : Ai biết các thày có mắc ngăn trở chức thánh, xin báo cho bề trên được biết.

 

Văn phòng Tòa Giám mục

 Lm GB. Nguyễn Huy Long