Xứ đoàn thiếu nhi Thánh Thể Têrêsa Nam Viên mừng lễ bảo trợ

Tối ngày lễ thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/01/2016), xứ đoàn thiếu nhi Thánh thể Têrêsa nam Viên mừng lễ bảo trợ.

Chủ tế thánh lễ mừng bảo trợ là cha Simon Hòa, cùng đồng tế với ngài có cha tuyên úy liên đoàn thiếu nhi Thánh thể (TNTT) Giuse Đinh Đồng Ngôn và cha quản nhiệm Phanxicô X. Nguyễn Văn Thắng.

Trước khi bước vào thánh lễ cha quản nhiệm giới thiệu các thành phần tham dự và ý nghĩa của thánh lễ: các em xưng tội và rước lễ lần đầu, nghi thức trao và nâng khăn, bổn mạng xứ đoàn Têrêsa và trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng giáo phận.

Được biết trong ngày lễ mừng bổn mạng xứ đoàn TNTT, có 25 em được xưng tội và rước lễ lần đầu. Cũng trong thánh lễ hôm nay, cha tuyên úy liên đoàn chủ sự nghi thức tuyên hứa và nâng khăn cho các em TNTT.

Sau thánh lễ cha tuyên úy liên đoàn TNTT chủ sự nghi thức đốt lửa trại và chương trình giao lưu văn nghệ do các em TNTT đảm trách.

nv-1

nv-15 nv-16

nv-3 nv-4 nv-5 nv-6 nv-8 nv-9 nv-10 nv-11

nv20-6

nv-12 nv-13 nv-14 nv-18 nv-19 nv20-1 nv20-2 nv20-3 nv20-4 nv20-5 nv20-7 nv20-8 nv20-9

nv-13 nv-7

nv20-11

Hà Thương