Home / Video / Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 9: Cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hình ảnh chân dung Đức cha phó Giuse