Yên Thuận, Đại Từ mừng lễ Bổn Mạng

Vào 9 giờ 00, thứ Sáu ngày 08/09/2023, giáo họ Yên Thuận, giáo xứ Đại Từ hân hoan dâng Thánh lễ Sinh nhật Đức Maria, Bổn mạng của giáo họ tại Linh đài Đức Mẹ tại nhà thờ Yên Thuận. Chủ tế Thánh lễ là cha xứ Giuse Đinh Văn Thành, Quản hạt Thái Nguyên. Cùng với sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý dì, quý Hội đồng mục vụ giáo xứ, Ban Hành giáo, quý khách cùng đông đảo thành phần dân Chúa trong giáo họ.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế gợi lên tâm tình và ý nghĩa của ngày Lễ Sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria như rạng đông báo hiệu Mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô xuất hiện. Lễ Sinh nhật của Đức Mẹ là một ngày quan trọng trong lịch sử cứu độ vì Mẹ ra đời để sinh ra Đấng Cứu Thế cho toàn thể nhân loại.

Trong bài giảng lễ, cha Alphongsô Phạm Văn Phúc, Bề trên cộng đoàn Xitô Đầm Mo, đã chia sẻ về gia phả của Chúa Giêsu. Trong đó, bên cạnh những gương sáng đạo đức thánh thiện như Abraham, Giuse cũng có những người mang nhiều tai tiếng như Tama, Đavít. Dù có những bất toàn, nhưng Chúa yêu thương chọn lựa các ngài vào trong gia phả của Đấng Cứu Thế. Như thế, họ hàng của thánh Giuse, cha nuôi của Đấng Cứu Thế đã được chọn lựa trong thánh ý quan phòng của Thiên Chúa.

Chính Thiên Chúa cũng có chương trình cho Đức Mẹ từ trước. Trong bài đọc 1 trích sách tiên tri Mikha: “Vì thế Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh ra, sẽ sinh con”. Đây là một tiên báo về hình ảnh Đức Maria sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế. Trong Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu viết: “Tất cả những sự việc này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa, dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một Trinh nữ sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Kính Mừng Sinh Nhật Nữ Trinh Vương

Thiên Chúa ân ban dấu tỏ tường

Vô Nhiễm tội truyền không bợn vướng

Trắng trong, tỳ vết chẳng hề vương

Lắng nghe Thiên Ý Cha soi hướng

Đáp tiếng Xin Vâng Chúa dẫn đường

Hoàn vũ hòa chung lời tụng chúc

Nhạc thần tấu khúc tiếng ngân vang.

Sau Thánh Lễ là tiệc mừng lễ Bổn mạng giáo họ, Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Nguyện xin Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa ban ơn cho Giáo Họ và toàn thể con cái Mẹ được luôn bình an và sống trong tình thương của Mẹ và của Thiên Chúa!

BTT giáo họ Yên Thuận